19-09-12

'Bijbelfragment is geen bewijs van huwelijk van Jezus'

Nederland, Nieuwe Testament, bijbel, Bert Jan Litaert Peerbolte, koptisch, bijbelfragment, Jezus getrouwd, Harvard, universiteiten, Karen King, bijbelcongres, Rome, Jezus, mijn vrouw, papyrusfragment, exegeet, exegese, huwelijk, HILVERSUM (KerkNet/KatholiekNederland) – Volgens de Nederlandse nieuwtestamenticus Bert Jan Litaert Peerbolte (foto) is het koptische Bijbelfragment uit de vierde eeuw authentiek. Het is echter onverantwoord om daaruit te concluderen dat Jezus getrouwd zou zijn geweest. De Amerikaanse Harvard-professor Karen King maakte dinsdag op een Bijbelcongres in Rome de resultaten bekend van een in het Koptisch gesteld tekstfragment, waarin Jezus spreekt over “mijn vrouw”. Het papyrusfragment – ter grote van een creditcard – dateert uit de vierde eeuw, maar de tekst erop zou dateren uit de tweede eeuw.

Volgens de Nederlandse exegeet Bert Jan Litaert Peerbolte is er geen reden te twijfelen aan de echtheid van het fragment. Wel zegt hij dat men niet moet denken dat dit fragment zou bewijzen dat de historische Jezus daadwerkelijk getrouwd was. “Nergens in de oudere informatie over Jezus is er sprake van dat Hij getrouwd zou zijn.” Op basis van deze tekst aannemen dat dit wel zo zou zijn, noemt Litaert Peerbolte “wetenschappelijk onverantwoord”.

Ook Karen King zelf neemt niet aan nu bewezen te hebben dat Jezus getrouwd was. Volgens haar is de tekst vooral van belang voor onze kennis van het vroege christendom en hoe er in die kringen werd gedacht over het belang van het huwelijk. Litaert Peerbolte valt haar daarin bij: “Het gaat hier wel om alweer een bewijs dat het vroege christendom aanzienlijk veelkleuriger was dan velen voor waar willen houden.”

De commentaren zijn gesloten.