18-09-12

Motie over godsdienstvrijheid in Europese Parlement

europese Parlement, godsdienstvrijheid, vervolging, geloofsovertuiging, vrije meningsuiting, gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid, Europese Unie, EU, discriminatie, onverdraagzaamheid, geweld, religieuze minderheden, Europarlementsleden

BRUSSEL (KerkNet/SIR) – Bij het Europese Parlement is een motie ingediend waarin elke vorm van vervolging, op basis van de geloofsovertuiging uitdrukkelijk wordt veroordeeld. Volgens de tekst zijn vrije meningsuiting en gewetens- en godsdienstvrijheid fundamentele basisprincipes van de Europese Unie. De EU wordt opgeroepen om zich te verzetten tegen discriminatie, onverdraagzaamheid en het geweld dat daarvan het gevolg is. Ook het geweld tegen religieuze minderheden wordt aangeklaagd. 

De motie over godsdienstvrijheid kan ook het officiële standpunt worden van de EU als zij wordt ondertekend door meer dan de helft van de 754 Europarlementsleden.

De commentaren zijn gesloten.