15-09-12

Paus: 'Libanon heeft roeping als voorbeeld voor de wereld'

papa.jpegBEIROET (KerkNet) – Benedictus XVI heeft Libanon vanmorgen tijdens een ontmoeting met religieuze leiders, politici en diplomaten opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor de wereld. “God verkoos dit land om voor de wereld getuige te zijn van het verlangen naar en engagement voor vrede.” Voorafgaand had hij met de Libanese president Sleiman een ceder – symbool van groei en welvaart en nationaal symbool van Libanon - gepland in de tuin van het presidentiële paleis. “De zorg die de ceder nodig heeft om te groeien en zich uit te strekken doet mij denken aan Libanon en zijn toekomst, de Libanese bevolking en haar verwachtingen. Deze regio is bakermat van vele grote godsdiensten en culturen. God koos deze regio uit om voorbeeld te zijn voor de wereld, om aan elke man en vrouw te getuigen dat het mogelijk is om zijn verlangen naar vrede en verzoening, dat God in het menselijke hart heeft ingepland, te verwerkelijken.” 

Paus Benedictus XVI wees op de fundamentele opdracht om op te voeden tot vrede. Dat gebeurt allereerst in het gezin: “Als wij vrede willen, dan moeten wij gezinnen steunen en hun taken vereenvoudigen en zo een cultuur van het leven bevorderen. Dat leidt niet alleen tot de verwerping van oorlog en terreur, maar ook van elke aanval tegen mensen die schepsel van God zijn. Woorden en handelingen van vrede, scheppen respect en verstandhouding en zetten ons samen op weg op het pad naar verzoening. Ik nodig u allen uit om te getuigen van vrede, om te getuigen dat God vrede wil. Moge God u allen zegenen.”

De commentaren zijn gesloten.