09-09-12

Kardinaal Koch reageert negatief op oproep Duitse prominenten

220px-Kurt_Koch.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/Kathpress) – Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen, reageert negatief op de oproep van een groep vooraanstaande Duitse prominenten uit de politieke en culturele wereld. De oproep vond de voorbije week grote weerklank in alle Duitse media. De groep drong in zijn verklaring ‘Ökumene jetzt!’ (Oecumene nu!) aan op een versterking van de eenheid tussen de katholieke en de evangelische Kerk. De Zwitserse curiekardinaal verwijt de groep dat ze de indruk geeft dat de hereniging een louter praktische aangelegenheid is en doet alsof er niet langer theologische meningsverschillen bestaan. 

Kardinaal Koch: “Ik begroet principieel de oproep tot een versterking van de oecumene. Maar op het vlak van theologie is er nog een lange weg af te leggen. Men kan de oecumene niet tot politieke vragen beperken. Bovendien is de breuk tussen de christelijke Kerken niet louter een Duitse aangelegenheid en valt die niet alleen door gesprekken tussen de katholieke en de evangelische Kerk teniet te doen.” De kardinaal verwijt de prominenten dat zij de theologische elementen die destijds tot de breuk hebben geleid ernstig onderschatten. Hij voegt er nog aan toe dat de christelijke eenheid niet kan worden hersteld door alleen maar oog te hebben voor de situatie in een bepaald land, gezien het universele karakter van de katholieke Kerk.

De commentaren zijn gesloten.