07-09-12

Zusters reageren op uitzending 'Koppen'

nonnen-lommels-tehuis-dwongen-meisjes-tot-adoptie.jpeg

BRUSSEL (KerkNet) – Naar aanleiding van de tv-uitzending ‘Koppen’ en het verschijnen van artikels in verschillende kranten reageren de Zusters Kindsheid Jesu met de hierna volgende korte verklaring.“De congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu was geen initiatiefnemer voor de vzw Tamar in Lommel. Tamar was een autonome vereniging erkend door Kind en Gezin. Op vraag van de vzw heeft de congregatie materiële steun verleend door een gedeelte van haar gebouwen open te stellen voor hulp aan zwangere vrouwen in nood. Ook stelde zij enkele zusters ter beschikking voor de zorg aan en de begeleiding van deze vrouwen die vaak de veroordelende houding in de toenmalige maatschappij moesten trotseren.

Bij de oprichting van het tehuis bestond geen regelgeving voor afstand van een kind. Enkel de juridische procedure voor adoptie was geregeld. De congregatie ontkent met klem dat zij ook maar enig financieel voordeel gehaald heeft uit de dienstverlening aan de vrouwen die in Tamar verbleven.

De zusters van de Zusters Kindsheid Jesu betreuren dat na zoveel jaren vrouwen zich ongelukkig voelen en een trauma hebben overgehouden aan de afstand van hun kind. Zij hopen dat de regelgeving die er ondertussen al vele jaren is aangaande het afstaan van een kind, mensen kan behoeden voor beslissingen die onherroepelijk zijn.”

De commentaren zijn gesloten.