06-09-12

Duitsland - Lekenadviesraad: 'Kerk heeft maatschappelijke opdracht'

foto_1346851982.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/Zdk/Domradio) – De katholieke Kerk mag zich niet uitsluitend om zichzelf en haar problemen bekommeren. De Duitse bisschoppen moeten er ook zijn voor de mensen, hun noden en hun dagelijkse problemen. De Kerk moet opnieuw een actieve rol in de samenleving spelen. Dat zegt voorzitter Alois Glück van het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), de lekenadviesraad binnen de kathoieke Kerk in Duitsland, in een interview met ‘Domradio’. 

De Duitse bisschoppen gingen in 2010 van start met een bezinning over de toekomst van de katholieke Kerk. In het raam daarvan heeft half september in Hannover een gespreksforum plaats met 300 afgevaardigden van de bisschoppen en van het ZdK. Zdk-voorzitter Glück begroet de dialoogbereidheid van de Duitse bisschoppen, maar waarschuwt in een adem ervoor dat de Kerk zich niet op zichzelf mag terugplooien en zich niet alleen om haar binnenkerkelijke problemen mag bekommeren. Dat neemt niet weg dat zij de problemen onder ogen moet durven zien en die ook praktisch moet aanpakken.

De commentaren zijn gesloten.