30-08-12

Nederland : Theologen roepen Kerk op tot 'katholiciteit'

cropped-katholiciteit4.jpg

BRUSSEL (KerkNet/RD) - Acht theologen, met een verschillende christelijke achtergrond, roepen de kerkgemeenschappen in Nederland op “ernst te maken met het geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk en zich te richten op het geheel van de wereldwijde Kerk en haar veelkleurige traditie”. Ze hebben zich verenigd in het ‘Oecumenisch Forum voor Katholiciteit’, schrijft het 'Reformatorisch Dagblad'.

Er is een tendens het geloof te beschouwen als een puur individuele zaak die nauwelijks nog verbonden is met de Schrift en de overlevering, schrijven de theologen. Ze vinden dat een schadelijke ontwikkeling, “want alleen in verbondenheid met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, kunnen wij iets van de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde verstaan”.

Drie instrumenten

De auteurs verwijzen in hun appel naar de drie instrumenten die de vroege Kerk heeft ontwikkeld om haar katholiciteit te bewaren: de Bijbel, de geloofsbelijdenis (het credo) en het ambt van bisschop (episkopè). “Deze drie zijn niet los verkrijgbaar, maar in de loop van de tijd is hun samenhang verloren gegaan. De ene kerk ging er met de Bijbel vandoor, de andere met de bisschop en een derde met de belijdenis. Het gevolg is dat de Kerk uiteengevallen is en zo haar katholiciteit verloren heeft.”

De initiatiefgroep roept alle christelijke kerkgemeenschappen op terug te keren naar hun gezamenlijke oorsprong en de samenhang tussen Schrift, credo en ambt te herstellen.

Hoe katholiek?

Het katholiek appel wordt op 3 november 2012 in Utrecht gepresenteerd door J. A. O. L. Vercammen, aartsbisschop van de oudkatholieke kerk in Utrecht. Mgr. G. J. N. de Korte, de rooms-katholiek bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, ds. W. Smouter, bestuurslid van de Evangelische Alliantie, en dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) reageren op het appel aan de hand van het motto: ‘Hoe katholiek is mijn kerk?’

Wie?

De acht initiatiefnemers van het ‘Oecumenisch Forum voor Katholiciteit’ zijn: ds. H. G. Gols, (predikant van de protestantse gemeente Nijmegen), ds. A. E. Keuning (PKN), dr. J. Kronenburg (emeritus predikant in de PKN), ds. I. Otten (predikante van de protestantse gemeente te Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn), drs. H. A. Schoon (pastoor in Gouda en Schoonhoven), ds. J. H. Uytenbogaardt (oud-secretaris eredienst in de PKN), dr. A. H. Wöhle, (predikant van de evangelisch-lutherse gemeente in Amsterdam) en dr. Vercammen.

Meer info 

De commentaren zijn gesloten.