25-08-12

Morgen zondag EN vakantie! Wat is er te doen? - 07

ommegang_home_2012.jpeg

BRUSSEL (KerkNet) – De vernieuwde ommegang van Kalfort bij Puurs voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan gaat morgen zondag voor de 25ste keer uit. De ommegang, die destijds zoals vele andere processies dreigde te verdwijnen, groeide opnieuw uit tot een belangrijk cultureel en religieus gebeuren. 

De geschiedenis van de bedevaart gaat terug tot de middeleeuwen. Sinds 1300 werd in de kapel van Kalfort een relikwie van de tranen van Christus vereerd. De relikwie was vermoedelijk door een monnik van de abdij van Hemiksem of een anonieme pelgrim meegebracht. Onder impuls van de bedevaart naar de relikwie bouwden gasthuiszusters zelfs een klooster om pelgrims op te vangen. Die waren soms zelfs vanuit Brussel afkomstig. Eeuwenlang werd de relikwie vereerd, maar zij ging verloren toen geuzen omstreeks 1580 het klooster en de kapel van Kalfort in brand staken. De huidige processie ontstond omstreeks 1606, nadat kort daarvoor een Mariabeeld in Kalfort was aangespoeld. Daarmee werd de basis gelegd voor de processie rondom het Mariabeeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan, waaraan verschillende wonderen worden toegeschreven en dat tot op vandaag in Kalfort wordt vereerd. Om de hernieuwde bedevaart te ondersteunen, werd rond 1640 een nieuwe kapel gebouwd en de kerkelijke overheid moedigde bedevaarders aan om het heiligdom te bezoeken. In 1640 richtte aartsbisschop Jacques Boonen een Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan op. De bedevaart behield tot in de 20ste eeuw een grote regionale betekenis.

Vernieuwd

Luc Schokkaert van het processiecomité licht toe: “Doorheen de jaren daalde ook in Kalfort, net als elders in Vlaanderen, het enthousiasme voor deze sacramentsprocessie. In 1988 werd bij het aantreden van de nieuwe pastoor, pater Fons Heymans, een werkgroep samengesteld om over de toekomst van de processie na te denken. Uit die denkoefening resulteerde de vernieuwde ommegang. De processie werd uitgebreid met een historisch deel en het Mariale deel van de processie werd geactualiseerd. Tegelijk werd ernaar gestreefd de bevolking uit Klein-Brabant, in het bijzonder ook volwassenen, aan te spreken en bij de processie te betrekken.” 

Met het resultaat van deze bijzonder geslaagde vernieuwing kan het publiek morgen zondag zelf kennismaken als de processie om 11 uur vertrekt aan de kapel in Lichterstraat. Tijdens de bedevaartsweek die volgt op de ommegang zijn er dagelijks liturgische vieringen en tot 9 september is er in de kerk van Kalfort nog een tentoonstelling te zien over 25 jaar Mariaommegang in Kalfort.

Meer info

De commentaren zijn gesloten.