23-08-12

China - Overheid treedt streng op in Sjanghai

BRUSSEL (KerkNet/EDA/Asianews) – De Chinese overheid belet de heropening van het groot- en klein seminarie van Sjanghai als represaillemaatregel voor het incident bij de bisschopswijding van de Rome-getrouwe hulpbisschop Ma Taddeo Daqin. De bisschop van Sjanghai beperkte zich begin deze week tot de mededeling dat de start van het schooljaar voor onbepaalde tijd is uitgesteld. 

De bisschopswijding van mgr. Ma Taddeo Daqin op 7 juli was zowel door Rome als door de regering erkende en gecontroleerde Patriottische Vereniging erkend. Maar tijdens de plechtigheid distantieerde de nieuwe hulpbisschop zich openlijk van de Patriottische Vereniging. Hij zei dat het lidmaatschap hem zou beletten zijn pastorale taken als hulpbisschop ten volle te vervullen. Sinds het incident staat de nieuwe hulpbisschop van Sjanghai onder huisarrest in Sheshan. Het is hem ook verboden zijn bisschoppelijke eretekens (ring, staf en mijter) te dragen. 

Volgens ‘Eglises d’Asie’ werd recent ook de Chinese zuster Agnes Liu Sgujing, de overste van de congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Presentatie, afgezet. Als gevolg daarvan werd een retraite met 86 medezusters, die vorig weekend moest plaatsvinden, afgelast. De overste verzuimde haar zusters tijdig in te lichten over een brief waarin de religieuzen werden ‘aangemaand’ om de wijding van de toen nog ‘regeringsgezinde’ Daqin bij te wonen. Volgens ‘Asianews’ kregen aanwezige zusters en seminaristen voor de wijding echter opdracht om te beletten dat illegale, niet door Rome erkende bisschoppen de plechtigheid zouden bijwonen. 

Op die manier tracht de overheid een vuist te maken tegen de dissidentie in het bisdom Sjanghai. Maar volgens waarnemers dreigen de maatregelen de kloof tussen Rome-getrouwe en patriottische katholieken nog te vergroten.

17:27 Gepost door Wally in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.