11-08-12

Morgen zondag EN vakantie! Wat is er te doen? - 06

De Sint-Rochusommeganck van Huldenberg


1897976-b3554da9728860ed888cec49ca28abaf.jpeg


 

 

Zesëndertig jaar geleden, op 15 augustus 1976, trok voor de eerste keer de voorloper van ‘ommeganck’ door de straten van Huldenberg.  Dit jaar is de ‘Huldenbergse ommeganck’ op 12 augustus 2012 aan zijn 16de editie toe.

 

Oorsprong

 

De ‘ommegang’ is een benaming voor twee typische uitingen van het Vlaamse volksleven: de kerkelijke processie en de burgerlijke praaloptocht ; de profane ommegangen komen overigens voort uit dezelfde kerkelijke traditie.  Uit de plechtige processie waarin litanieën werden gezongen, ontwikkelde zich een vorm waarbij men het leven van de patroonheilige en taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament zingend of reciterend uitbeeldde. 

 

Vanaf de 14e eeuw (Brussel 1359 en Lier 1377) ontwikkelden zich deze processies in vrijwel alle plaatsen van enige betekenis tot optochten met beelden, praalwagens en allegorische groepen. Door een lang seculariseringsproces kregen de optochten een profaan karakter. Zij waren bij het volk zeer geliefd.

Ook in Huldenberg is de huidige Sint-Rochusommeganck uit de historische processie voortgevloeid... 


Meer info


***


 

Tentoonstelling Clarissen

 

Jubeljaar van de heilige Clara van Assisi: 1212-2012.


sint-rochusommeganck,huldenberg,belgië,taalgrens,vlaanderen,processie,praaloptocht,profaan,kerkelijk,litanieën,patroonheilige,heiligen,bijbel,oude testament,nieuwe testament,brussel,lier,praalwagens,allegorische groepen,seculariseringsproces,geschiedenis


 

 

 

Herbronning onder de vorm van ervaring. Met de nodige toelichting.

KOM EN ZIE … Ken uw roeping!


Zondag 12 augustus, om 14.00 uur: voor de religieuzen van Limburg en omstreken.

In de weekends van 18-19 augustus, 25-26 augustus en 8-9 september: voor iedereen.

Open van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Cafetaria voorzien …

 

ZUSTERS CLARISSEN, MOSSELERLAAN 32, 3600 GENK


De commentaren zijn gesloten.