11-08-12

Groeiend bijgeloof in Frankrijk

29883_nuage_440x260.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/La Vie) – Een rondvraag van het katholieke weekblad ‘La Vie’ stelt een groeiend bijgeloof vast bij de Franse bevolking. Ook bij de groep mensen die hoog zijn opgeleid gelooft slechts een kleine groep dat wetenschap uiteindelijk alles zal verklaren. Elementaire geloofswaarheden van de katholieke Kerk worden door steeds minder Fransen geloofd. 

Nog slechts een vierde van de bevolking en twee derde van de praktiserende katholieken gelooft in fundamentele geloofsdogma’s, zoals de verrijzenis van Christus of de overtuiging dat de wereld door God is geschapen. Slechts 56% van de praktiserende gelovigen en 31% van de bevolking gelooft in leven na de dood. Daarentegen gelooft ruim 40% van de ondervraagden in paranormale verschijnselen, zoals voorspellende dromen of plotse genezingen.

De commentaren zijn gesloten.