10-08-12

Mgr. Léonard over de mogelijke opvang van Michelle Martin

imgres.jpegBRUSSEL (KerkNet) – Monseigneur Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, heeft vandaag kort gereageerd op de mogelijke opvang van Michelle Martin bij de zusters in Malonne:

“Ook ik heb via de pers de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank vernomen over de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Michelle Martin. Het komt ons als Kerk niet toe commentaar te geven op een beslissing van het gerecht. Of Michelle Martin vrijkomt, waar en onder welke voorwaarden is volledig een zaak van de burgerlijke en gerechtelijke overheden van dit land.

Ik ben me ervan bewust dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Michelle Martin, waartegen het parket-generaal cassatieberoep heeft aangetekend, veel emoties losmaakt bij de slachtoffers en hun families. Ik besef evenzeer dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank bij een groot deel van de bevolking op onbegrip en zelfs woede stuit.

Ik heb kennis genomen van de verklaring van de zusters Clarissen van Malonne van 31 juli. Die verklaring deed recht aan het onpeilbaar leed van de slachtoffers en aan de kans op bekering die elke mens mag krijgen.

Ik wens te benadrukken dat de zusters Clarissen van Malonne niet onder het rechtstreekse gezag staan van een bisschop. Zij hebben, na lang intern overleg, de vraag van de advocaten van Michelle Martin en van justitie positief beantwoord omdat er blijkbaar voor haar geen andere opvangplaats gevonden werd. De zusters hebben die beslissing volledig autonoom genomen, zonder overleg met de bisschoppen. Zij hebben de voorwaarden voor deze opvang gewikt en gewogen en respecteren daarbij alle wettelijke beslissingen die de rechtbank aan Michelle Martin oplegt.

De opvang die de zusters eventueel aan Michelle Martin willen bieden, mag geen afbreuk doen aan de ondubbelzinnige keuze die de bisschoppen gemaakt hebben om, in het dossier van het kindermisbruik, aan de kant van de slachtoffers en hun verwanten te gaan staan. Die keuze is en blijft voor de bisschoppen prioritair.

De maatschappelijke haalbaarheid van het verblijf van Michelle Martin in Malonne is geen vraagstuk dat door de kerkelijke overheid moet beslist worden. Het is een vraagstuk dat tot het bevoegdheidsdomein van burgerlijke en gerechtelijke overheden behoort. De beslissingen die daar genomen worden, zijn voor ons bepalend.”

+ André-Jozef Léonard,
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
10.08.2012

De commentaren zijn gesloten.