08-08-12

Adolfo Nicolás: 'Crisis benutten als een kans'

foto_1344352311.jpegROME (KerkNet/RadVat) – Adolfo Nicolás, de algemene overste van de jezuïeten, vertelde ‘Radio Vaticaan’ dat Europa de huidige financiële en economische crisis als kans moet beschouwen. “Het oude continent moet over de eigen grenzen durven kijken naar Afrika en Azië, die ons nieuwe kracht geven en die ons kunnen leren wat het echt betekent om tot dezelfde familie te behoren.” 

“Wij worden ons steeds beter bewust van het belang van ecologie voor de mensheid en beseffen ook steeds beter wat die mensheid zelf betekent. Ook ten tijde van de heilige Ignatius Loyola vonden diepgaande historische, culturele en maatschappelijke veranderingen plaats, die oude zekerheden deden wankelen.” 

“Europa is slechts klein. Pas nu beseffen wij dat er in Azië culturele verschillen kunnen zijn die veel groter zijn dan de verschillen die in Europa mogelijk zijn. Pas nu ontdekken wij de rijkdom en de menselijke waarden van Afrika. Dat zijn hoopgevende tekenen die wij moeten verwelkomen, omdat zij ons zullen verrijken en de energie zullen geven die in vele delen van Europa verloren lijkt te gaan. Dat biedt een nieuw elan en nieuwe horizonten en perspectieven die wij moeten verwelkomen.”

De commentaren zijn gesloten.