07-08-12

Salesianen maken werk van geloofsverkondiging in islamitische wereld

foto_1344265850.jpg

BRUSSEL (KerkNet/ANS/RadVat) – De salesianen van Don Bosco gaan werk maken van de geloofsverkondiging in overwegend islamitische landen. Dat is beslist tijdens een vijfdaags congres in Rome. De congregatie, die door Don Bosco werd gesticht, legt zich traditioneel toe op het onderwijs. Missionarissen zijn van oudsher actief in landen die overwegend christelijk zijn. 

Wereldwijd zijn er momenteel 1,6 miljard moslims. Dat aantal stijgt jaarlijks met 1,5%. De sterkste aangroei vindt plaats in Azië en de regio van de Stille Zuidzee. Tijdens de bijeenkomst in Rome van 30 juli tot 4 augustus congresseerden 33 vertegenwoordigers van dertig salesiaanse provincies, evenals 11 zusters van Don Bosco en enkele salesiaanse leken uit overwegend islamitische landen onder meer over de dialoog met de islam, maar evenzeer over de zending in islamitische landen. Op het programma stond ook een ontmoeting met de aartsbisschop Savio Hon Tai-Fai sdb, de secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

Don Pascual Chàvez, de algemene overste van de salesianen, erkende zaterdag tijdens de slotviering dat de zending van salesianen in islamitische landen niet altijd eenvoudig is. “Maar wij zijn geroepen om tot in alle uithoeken van de wereld te getuigen over Jezus Christus. Wij geloven ook dat het zaad van het evangelie elke cultuur kan verrijken en veranderen. Wij willen trouw zijn aan Don Bosco die van ons heeft gevraagd om jongeren wereldwijd via het onderwijs te bereiken.” 

Broeder Vaclav Clement vertelde ‘Radio Vaticaan’ dat dit al de derde gelijkaardige bijeenkomst is van salesianen sinds de aanslagen van 11 september 2001. Volgens hem vond deze uitwisseling tevens plaats met het oog op het komende pausbezoek aan Libanon en de regio van het Midden-Oosten.

De commentaren zijn gesloten.