02-08-12

Vaticaan maakt eerste krachtlijnen 'Jaar van het Geloof' bekend

Vaticaan, Rome, Jaar van het Geloof, paus, Benedictus XVI, concilie, Vaticaan II, eucharistie, bisschoppenconferenties, synode, fakkeltocht, Engelenburcht, Sint-Pieterspelin, Vaticanum II, Assisi, Voorhof der heidenen, dialoog, niet-gelovigen, bisschoppen, nieuwe evangelisatie

ROME (KerkNet/RadVat) – In Rome werden woensdag de eerste krachtlijnen bekendgemaakt van het ‘Jaar van het Geloof’, dat op initiatief van paus Benedictus XVI van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013, de laatste dag van het kerkelijke jaar, zal plaatsvinden. 

Paus Benedictus XVI start het jaar op 11 oktober, net vijftig jaar na de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, met een eucharistie. Voor deze plechtigheid worden alle voorzitters van Bisschoppenconferenties uit de hele wereld, evenals de afgevaardigden voor de bisschoppensynode uitgenodigd. ’s Avonds is er ook nog een fakkeltocht van de Engelenburcht naar het Sint-Pietersplein, waarmee tevens aan de opening van Vaticanum II wordt herinnerd. 

Op 6 oktober heeft in het Italiaanse Assisi een nieuwe ontmoeting plaats in het kader van het ‘Voorhof der heidenen’, een initiatief waarmee het Vaticaan een impuls wil geven aan de dialoog met niet-gelovigen. Ook tijdens die ontmoeting staat het ‘Jaar van het Geloof’ centraal. 

Van 7 tot 28 oktober 2012 vindt in Rome de dertiende gewone bisschoppensynode plaats. Die bijeenkomst met bisschoppen uit de hele wereld staat in het teken van de nieuwe evangelisatie en de geloofsoverdracht.

De commentaren zijn gesloten.