24-07-12

Boodschap Paus voor Internationale Ontmoeting Gezinsgroepen in Brasilia

foto_1343123435.jpg

BRUSSEL (KerkNet/VIS) – Paus Benedictus XVI heeft een boodschap laten bezorgen aan de ‘Equipes Notre-Dame’, de beweging van gelovige gezinsgroepen die ook in ons land actief is en van zaterdag 21 juli tot en met donderdag 26 juli verzamelen blazen in Brasilia. Thema van de intussen al 11de editie van de Internationale Ontmoeting, die om de 6 jaar wordt georganiseerd en voor het eerst buiten Europa plaatsvindt, is dit keer: ‘Het evangelie aandurven!’. De ontmoeting wordt voorgezeten door kardinaal Raimundo Damasceno Assis, de aartsbisschop van Aparecida. Een van de hoofdsprekers is de bekende Britse dominicaan Timothy Radcliff. Aan de samenkomst nemen ca. 7.600 leden van over de hele wereld deel, onder meer een bescheiden delegatie uit België. Met het thema schrijven de gelovige gezinsgroepen zich in in het hart van de campagne rond nieuwe evangelisatie.

Christelijke koppels moeten “de beste en meest overtuigende boodschappers zijn van de schoonheid van de liefde die het geloof ondersteunt en voedt; het geloof, de gave die God zo genereus aanbiedt om de zin van het leven te leren ontdekken", schrijft de paus. Hij nodigt de gezinsgroepen uit om hun toevlucht te nemen tot de sacramenten, maar ook om elkaar altijd bij te staan in woord en daad. Het is voor een koppel daarom noodzakelijk om regelmatig tijd te maken voor een persoonlijk gesprek. "In een wereld die gekenmerkt wordt door activisme en individualisme, haast en afleiding, is de open dialoog tussen man en vrouw essentieel om de veelvuldige misverstanden te vermijden die niet zelden uitmonden in een onherstelbare breuk", aldus de paus. 

GGG

De ‘Equipes Notre-Dame’ is een spirituele beweging die in 19399 werd opgericht door Franse priester Henri Caffarel. In ons is de beweging onder die benaming actief in Franstalig België en in Vlaanderen als ‘Gelovige Gezinsgroepen’ (GGG, waarbij het letterwoord ook staat voor ‘Geloven in Goed Gezelschap’). GGG omschrijft zichzelf als een beweging van mensen die op regelmatige basis samenkomen bij elkaar thuis om vreugde en verdriet in vertrouwen met elkaar te delen. Ze zijn al meer dan 50 jaar actief in Vlaanderen en ontstonden vanuit de inspiratie van Caffarel. Diezelfde inspiratie blijft ook vandaag nog doorzinderen in de werking. De gezinsgroepen bestaan uit verschillende groepen van mensen (10 tot 12 personen) die regelmatig samenkomen. Elke groep is autonoom en sluit toch ook weer aan bij een groter netwerk dat zich uitspreidt over het hele Vlaamse land en Nederlandstalig Brussel. Dat netwerk wordt geleid door een nationale werkgroep. Daarnaast is er per regio een regiogroep die activiteiten organiseert waarop alle groepen welkom zijn. Op die manier bestaat de mogelijkheid om samen te komen met andere leden uit de verschillende groepen.

Meer info over de GGG via onderstaande link.


Naar de website van de Gelovige Gezinsgroepen:

De commentaren zijn gesloten.