21-07-12

Nationale Feestdag: Te Deum in bisschopssteden

foto_1342875212.jpeg

Aartsbisschop André-Joseph Léonard tijdens het Te Deum in de Brusselse kathedraal

Bron: KerkNet/CJ

 

BRUSSEL (KerkNet) - De koninklijke familie heeft vanmorgen in verschillende bisschopssteden in het land deelgenomen aan het Te Deum naar aanleiding van de nationale feestdag. Op 21 juli wordt de verjaardag gevierd van de eedaflegging van Leopold I in 1831.

 

foto_1342875192.jpeg

Mgr. Léonard begroet de koninklijke familie in het portaal van de kathedraal

Bron: Kerknet/CJDe feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag begonnen al vrijdagavond met de aanwezigheid van koninklijke familie op het concert ‘Prelude op de nationale feestdag’, een organisatie van de Koningin Elisabethwedstrijd en het Nationaal Orkest van België in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten.

 

foto_1342874838.jpeg

De koninklijke familie komt de Brusselse kathedraal binnen 

Bron: CJ/KerkNetVanmorgen zaterdag woonden koning Albert II, koningin Paola, koningin Fabiola, kroonprins Filip en prinses Mathilde het ‘Te Deum’ in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel bij, waar aartsbisschop André-Joseph Léonard voorging in de bijzonder druk bijgewoonde viering. 


Prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz waren te gast in de Gentse Sint-Baafskathedraal, waar bisschop Luc Van Looy de plechtigheid leidde. 
Prins Laurent en prinses Claire trokken naar Luik, waar ze het door bisschop Aloys Jousten geleide ‘Te Deum’ bijwoonden in de Sint-Pauluskathedraal. 


Bisschop Johan Bony ging voor in de ‘Te Deum’-viering in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en ook in vele kerken in de rest van het land vinden vandaag en morgen gelijkaardige veringen plaats. 

Zoals elk jaar vond na de middag in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie de traditionele militaire parade op het Paleizenplein in Brussel plaats. Leden van de koninklijke familie brachten een en bezoek aan verschillende stands van de ‘Dag van het Park’, in de groene long tussen het Paleis der Naties en het Koninklijk Paleis.

Te Deum laudamus

‘Te Deum laudamus’ (U, God, brengen wij lof) zijn de beginwoorden van een eeuwenoude lofzang waarvan de tekst lange tijd werd toegeschreven aan Sint-Ambrosius (ca. 339 – 397). Vandaag gaat men ervan uit dat de kern van de tekst van de hand is van Nicetas van Remesiana (begin 5de eeuw) en dat later verzen zijn toegevoegd. De onderliggende bedoeling reikt nog veel verder en gaat vermoedelijk terug tot aan de oorsprong van het christendom zelf. Het is een concretisering van de oproep die de apostel Paulus doet in zijn eerste brief aan Timoteüs: “Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden” (1 Tim 2,1). De hymne werd al in de 6de eeuw in het kerkelijke getijdengebed opgenomen en sinds 1965 in het lezingenofficie van het koorgebed op zon- en feestdagen. 
Het ‘Te Deum’ wordt ook gezongen bij plechtige gelegenheden, vooral als er aanleiding tot bijzondere dank is. Dat de hymne in ons land gezongen wordt op 21 juli (Nationale Feestdag) en 15 november (Koningsfeest) dateert van 1866, toen de katholieke Leopold II koning geworden was van het nog overwegend katholieke België. 


Sinds 2001 wordt het ‘Te Deum’ niet meer georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat de kerkleiding het belangrijk blijft vinden dat de Kerk bidt voor het land en zijn verantwoordelijken, nodigen de kardinaal en de bisschoppen sindsdien de gemeenschap uit deel te nemen aan de plechtige vieringen die in de kathedralen van de bisschopssteden worden georganiseerd.

De commentaren zijn gesloten.