17-07-12

Bijna 1 miljoen nieuwe 'slaven' in Europa

Seksuele uitbuiting en dwangarbeid moeten worden bestreden

foto_1342525320_thumb.jpgBeate Andrees, directrice van het bijzondere actieprogramma van de IAO dat gedwongen arbeid bestrijdt 

Bron: ILO
BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - Volgens nieuwe ramingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)zijn in de EU-lidstaten 880.000 mensen slachtoffer van seksuele uitbuiting en dwangarbeid in de lidstaten van de Europese Unie ( EU). Het is een betreurenswaardige vaststelling die regelmatig aangekaart wordt door de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de VN en door de Pauselijke Raad voor Pastoraal bij Migranten en Reizigers. Zij nemen ook initiatieven om deze mensen te helpen.

Bedelarij

Statistisch gezien vormen vrouwen de overgrote meerderheid van de slachtoffers (58%). Zij komen vooral uit Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Europa. "Slachtoffers worden gelokt door valse werkaanbiedingen om al snel te ontdekken dat de arbeidsomstandigheden nog veel erger zijn dan ze hadden gehoopt. Velen van hen zijn illegaal en hebben nauwelijks onderhandelingsmacht ", zegt Beate Andrees, directrice van het bijzondere actieprogramma van de IAO dat gedwongen arbeid bestrijdt. Het IAO-rapport vermeldt ook veel gevallen van volwassenen en kinderen die onder dwang deelnemen aan illegale of informele economische activiteiten, vooral het bedelen. Andrees is erg bezorg over dit fenomeen “dat in tijden van economische crisis alleen maar toeneemt en de kwetsbaarheid van mensen voor dit soort misbruiken onderstreept".

Meer globale aanpak

De IAO wijst erop dat de EU-lidstaten de laatste jaren geleidelijk aan kiezen voor een meer globale benadering in hun strijd tegen de handel in mensen om ze professioneel of seksueel uit te buiten. De arbeidsorganisatie heeft in samenwerking met de Duitse, Portugese, Italiaanse, Poolse, Franse, Roemeense en Britse overheid al heel wat onderzoek gedaan naar de mechanismen van rekrutering, bedrog en misbruik op terreinen die kwetsbaar zijn voor mensenhandel. Het laat toe om aanzienlijke vooruitgang te maken in de ontwikkeling van instrumenten om dit fenomeen daadwerkelijk te bestrijden. In het IAO-rapport staat te lezen dat er in Europa, vooral in landen als Duitsland, Italië, Polen en Portugal, werk gemaakt wordt van een versterking van de capaciteit aan arbeidsinspecteurs om gevallen van dwangarbeid te melden. 
Niettemin roept Beate Andrees in het licht van de nieuwe cijfers op tot hernieuwde inspanningen. "De aandacht moet nu worden gericht op een betere identificatie en een meer doeltreffende vervolging van gedwongen arbeid en de ermee samenhangende misdrijven, zoals mensenhandel.” Ze merkt daarbij op dat "het heel moeilijk blijft om die enkele individuen die zoveel slachtoffers maken met succes te vervolgen”. Dat moet beslist veranderen. 

22 miljoen werklozen

Het IAO-rapport ‘De werkgelegenheidscrisis in de Eurozone: trends en beleidsmaatregelen’, voorspelt dat dat het aantal werklozen in de Eurozone wel eens zou kunnen oplopen van de huidige 17,4 naar 22 miljoen in de eerstvolgende 4 jaar. De auteurs waarschuwen ervoor dat als het beleid van de landen van de muntunie niet van koers verandert, er nieuwe moeilijkheden zullen opduiken, zowel in de landen die momenteel al onder druk staan als in die landen waar de situatie stabieler is.

De commentaren zijn gesloten.