13-07-12

Relgieuze leiders pleiten bij EU voor stimuleren vruchtbaarheidsgraad

generaties, Herman Van Rompuy, Europese Raad, sociale cohesie, budgettair beleid, eerlijkheid, werknemers, kerken, synagogen, moskeeën, tempels, ngo, scholen, verenigingen, Zeitgeist, toekomst, christendom, jodendom, islam, Europa, EU, Europese Unie, Brussel, geboortegraad, vergrijzing, pensioenen, bisschoppen, André-Joseph Léonard, Mechelen, immigratie, fiscaliteit, financieen, kinderen, gezinnen, integratiebeleid, samenleving, politiek, Riccardo Di Segni, Conferentie van Europese Rabbijnen, economie, geboortecijfer, economische crisis, solidariteit,

Van links naar rechts: László Surján, mgr. André-Joseph Léonard, Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso 

Bron: European Commission

BRUSSEL (KerkNet/Belga) – Vertegenwoordigers van het christendom, Jodendom en islam in Europa hebben vandaag donderdag bij verantwoordelijken van de EU-instellingen in Brussel sterk aangedrongen op maatregelen om de geboortegraad te stimuleren als antwoord op de vergrijzing. "Dat lijkt ons een meer dragende oplossing voor de toekomst dan zich uitsluitend bezighouden, hoe belangrijk dat ook is, met de manier waarop men de pensioenen gaat betalen", zei aartsbisschop André-Joseph Léonard van Mechelen-Brussel na afloop.


"Het staat vast dat immigratie een deel van de oplossing is, maar ze kan soms ook spanningen creëren of een bron van problemen zijn. Wij willen vooral de aandacht vestigen op een oplossing die minder vaak wordt bekeken: het positief aanmoedigen van een hogere vruchtbaarheidsgraad in de EU, bijvoorbeeld door het fiscaal of financieel stimuleren van de geboorte van een derde of vierde kind", argumenteerde mgr. Léonard.

 

generaties, Herman Van Rompuy, Europese Raad, sociale cohesie, budgettair beleid, eerlijkheid, werknemers, kerken, synagogen, moskeeën, tempels, ngo, scholen, verenigingen, Zeitgeist, toekomst, christendom, jodendom, islam, Europa, EU, Europese Unie, Brussel, geboortegraad, vergrijzing, pensioenen, bisschoppen, André-Joseph Léonard, Mechelen, immigratie, fiscaliteit, financieen, kinderen, gezinnen, integratiebeleid, samenleving, politiek, Riccardo Di Segni, Conferentie van Europese Rabbijnen, economie, geboortecijfer, economische crisis, solidariteit,

Groepsfoto 

Bron: European CommissionGezin

De aartsbisschop van Mechelen-Brussel kreeg voor zijn pleidooi bijval van islamitische en
Joodse leiders, die ook het belang van een integratiebeleid voor migranten belichtten. "De creatie en groei van het gezin is een belangrijke waarde, die afsteekt tegen wat we vandaag zien in de samenleving. De politiek moet het gezin helpen om zich te ontwikkelen", stelde vicevoorzitter Riccardo Di Segni van de Conferentie van Europese Rabbijnen. Hij wees erop dat vele economen het lage geboortecijfer in Europa als een van de wortels van de economische crisis aanduiden.

Solidariteit

Het behoud van de solidariteit onder de generaties in crisistijden vormde het hoofdthema van het jaarlijkse treffen tussen de Europese politieke en religieuze leiders. Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad beaamde dat het gezin en de sociale cohesie nodig zijn in het licht van de vergrijzing. Hij erkende dat de crisis sociale spanningen tussen generaties kan opwekken. "Er is nood aan een goed budgettair beleid, maar ook aan eerlijkheid", stelde Van Rompuy. Hij onderstreepte beklemtoonde dat Europa zich geen "verloren generatie" kan permitteren noch of oudere werknemers aan de kant kan schuiven. Hij brak een lans voor solidariteit, zowel tussen mensen, generaties en landen. "Kerken, synagogen, moskeeën, tempels en hun ngo's, scholen en verenigingen brengen mensen samen. Samenhorigheid is misschien tegen de ‘Zeitgeist’, maar het is georiënteerd naar de toekomst.”

De commentaren zijn gesloten.