13-07-12

Bisschop Bonny en KU Leuven reageren op foute berichtgeving in 'De Morgen'

kranten, De Morgen, België, Vlaanderen, bisschoppen, Johan Bonny, Antwerpen, Herman Daems, Mark Waer, Raad van Bestuur, rector, KU Leuven schuift bisschoppen aan de kant, frontpagina, artikel, University Colleges, hogescholen, universiteiten, middenveld, samenleving, Vlaamse kerkgemeenschap, meningsverschillen, gedachtewisselingen, bio-ethiek, media, Belgacom, Telenet

© belga


BRUSSEL (KerkNet) – Zowel mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent onderwijs van de Vlaamse bisschoppen, als de professoren Herman Daems en Mark Waer, respectievelijk voorzitter van de Raad van Bestuur en rector van KU Leuven reageren op het artikel met als titel: ‘KU Leuven schuift bisschoppen aan de kant’, dat ‘De Morgen’ vandaag op de frontpagina publiceerde.

Mgr. Bonny

“Als referent namens de Vlaamse bisschoppen voor de KU Leuven moet ik mij volledig distantiëren van het artikel in ‘De Morgen’“, schrijft mgr. Bonny. “Ik heb van dichtbij de besprekingen meegemaakt over de oprichting van een nieuwe Inrichtende overheid voor de KU Leuven en de geassocieerde hogescholen (University Colleges), verspreid over heel Vlaanderen. Die besprekingen hadden niet tot doel de aartsbisschop en de bisschoppen aan de kant te schuiven, maar een nieuwe operationele inrichtende overheid op te richten, waarin zowel de universiteit, de hogescholen en het maatschappelijke middenveld als de bisschoppen hun eigen rol zouden kunnen spelen. Die besprekingen zijn overigens in een constructieve en niet oppositionele sfeer verlopen. De aartsbisschop en de bisschoppen zijn ervan overtuigd dat zowel de samenstelling als de taakverdeling binnen de nieuwe inrichtende overheid hen voldoende ruimte laat om de relatie tussen de KU Leuven, de geassocieerde hogescholen en de Vlaamse kerkgemeenschap effectief te behartigen. De relatie tussen de bisschoppen en de KU Leuven is gebouwd op wederzijds vertrouwen. De nieuwe inrichtende overheid en de plaats van de bisschoppen daarin, is een uitdrukking van dat vertrouwen.”

KU Leuven

De reactie van prof. Herman Daems en rector Marc Waer luidt onverkort als volgt. “Sedert meerdere decennia heeft de KU Leuven steeds haar functie als open en onafhankelijke universiteit kunnen vervullen. Meningsverschillen en gedachtewisselingen tussen de Kerk en de universiteit rond bijvoorbeeld bio-ethische thema’s hebben nooit geleid tot het beperken van de wetenschappelijke autonomie van de KU Leuven en dit ondanks het feit dat ze door sensatiebeluste media vaak tot onoplosbare conflicten of autoriteitsdiscussies werden opgeblazen. De in het artikel ‘KU Leuven schuift bisschoppen aan de kant’ beschreven aanpassingen van het organieke reglement, die overigens meer dan zes maanden geleden en volledig in overleg en harmonie met de Vlaamse bisschoppen tot stand kwamen, veranderen niets aan de respectvolle relaties tussen Kerk en universiteit. De aanleiding tot de aanpassingen was dubbel. Vooreerst werd de samenstelling van de inrichtende overheid, die de algemene vergadering is van de KU Leuven, aangepast als gevolg van de nakende integratie van de academiserende hogeschoolopleidingen binnen de universiteit. Vervolgens wordt door het voorzitterschap van de inrichtende overheid over te dragen van de aartsbisschop naar de voorzitter van de Raad van Bestuur van de universiteit, en door de bisschoppen raadgevend in plaats van stemgerechtigd te maken, aan de buitenwereld duidelijk gemaakt dat de historische banden tussen de Kerk en de universiteit worden bevestigd, maar zonder dat dit hoeft gebaseerd te zijn op een organieke ondergeschiktheid van de ene ten opzichte van de andere. Het moet hier eveneens vermeld worden dat prof. Herman Daems, voorzitter van de KU Leuven nooit ‘werkzaam’ is geweest bij Belgacom of Telenet zoals eveneens verkeerdelijk gesteld is in bovenvermeld artikel.”

De commentaren zijn gesloten.