11-07-12

Israël versus Vaticaan: positieve balans

Mordechai Lewy verlaat Rome als ambassdeur van Israël bij de Heilige Stoel

 

foto_1342000378.jpegBRUSSEL (KerkNet/RadVat) – Mordechay Lewy, de afscheidnemende ambassadeur van Israël bij de Heilige Stoel hoopt op “tenminste twee Latijnse bisdommen” in Israël. Dat verklaarde de ervaren diplomaat, wiens viereneenhalfjarige mandaat in Rome erop zit, dinsdag aan enkele journalisten. 


De katholieke gemeenschap in Israël blijft groeien en verandert voortdurend en dat houdt de Heilige Stoel uiteraard nauwlettend in het oog. Lewy zei het sterk te waarderen mocht de patriarchale vicaris voor de Hebreeuwssprekende katholieken in Israël opnieuw gepromoveerd worden tot de rang van bisschop. Hij haalde een aantal positieve ontwikkelingen aan die zich tijdens zijn ambtstermijn voorgedaan hebben in de relaties tussen de H. Stoel en Israël. Op één staan de al jaren aanslepende financiële en fiscale onderhandelingen waarvoor een akkoord nu echt nakend is.

Een tweede belangrijke stap is de beslissing van Israël dat wie over een pas van de H. Stoel beschikt voortaan geen inreisvisa meer nodig heeft. En Lewy had ten slotte ook heel lovende woorden over voor paus Benedictus XVI, die in 2009 een veelbesproken bezoek bracht aan zijn vaderland.

De commentaren zijn gesloten.