11-07-12

De nieuwe prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer over echtscheiding

Gerhard Ludwig Müller, bisschoppen, congregatie voor de geloofsleer, catechismus, echtgescheidenen, hertrouwen, hertrouwden, trouw, huwelijk, kranten, Passauer Neue Presse, Mittelbayerische Zeitung, huwelijkspartners, echtscheiding, geloof, katholiek, pastoor, communie, eucharistie, gebed, ChristusBRUSSEL (KerkNet/KNA) – Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, de nieuwe prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, bevestigt dat de catechismus van de rooms-katholieke Kerk onverkort geldt voor hertrouwde echtgescheidenen. Een huwelijk tussen christenen is en blijft onverbreekbaar en omvat "de belofte van een levenslange trouw" liet Müller optekenen in twee Beierse kranten, de ‘Passauer Neue Presse’ en de "Mittelbayerische Zeitung’.


Wat niet belet dat de katholieke Kerk oog blijft hebben voor de "lastige situatie van de betrokken huwelijkspartners in hun situatie van gedeelde schuld die niet altijd gelijk verdeeld is", zegt de prefect. Op deze manier kan de pastoor "bij de beoordeling van elke individuele situatie redenen zien om daarop in te gaan". Maar de betrokkenen “hoeven zich ook niet blind te staren op het ontvangen van de communie", raadt Müller aan. “De beoordeling: ‘Als ik niet ter communie kan gaan, heb ik in de kerk niks te zoeken’ is fout”, onderstreept hij. "Dit is niet het hele katholieke geloof. Het centrale deel van de eucharistieviering is het eucharistische gebed met de tegenwoordigstelling van Christus; de communie is essentieel, maar niet elke keer." 


Mgr. Müller verwees ook naar de situatie van de kinderen die met een echtscheiding geconfronteerd. Het zijn "even zovele tragedies als kinderen moeten vaststellen hoe liefde omslaat in haat”. Daarom moet de Kerk "vragen naar het hoe en waarom van een mentaliteit die de belofte voor de stichting van een gezin al te los interpreteert”.

De commentaren zijn gesloten.