11-07-12

China: overheid moet dringend werk maken van dialoog met Rome

Onwettig gewijde bisschop meteen geëxcommuniceerd

 

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/Zenit) – De Heilige Stoel vraagt de Chinese overheid met aandrang om echt werk te maken van de dialoog. Hij betreurt dat er opnieuw een bisschop is gewijd die niet door Rome is erkend en onderstreepChina, Vaticaan, Heilige Stoel, overheid, dialoog, bisschoppen, Rome, Congregatie voor de Geloofsleer, nota, bisschopswijding, Joseph Yue Fusheng, Harbin, Heilongjiang, sancties, kerkelijk recht, excommunicatio latae sententiae, benoemingen, wijdingen, verdeeldheid, gebed, vasten, eenheid, kerkleer, traditie, canon 1382, priesterst dat de Chinese katholieken verlangend uitkijken naar “concrete stappen” van de kant van de overheid. Intussen heeft de Congregatie voor de Geloofsleer een ‘nota’ gepubliceerd als antwoord op de onwettige bisschopswijding van Joseph Yue Fusheng op 6 juli in Harbin (provincie Heilongjiang) en waarin ook de sancties zijn opgenomen die het kerkelijk recht in deze voorziet, onder meer de ‘excommunicatio latae sententiae’ (excommunicatie van rechtswege, die automatisch intreedt, red.).

Oproep aan Chinese overheid
De nota van de congregatie bezweert de Chinese autoriteiten geen verdere stappen te ondernemen die de dialoog met de H. Stoel kunnen bemoeilijken. En dat is ook wat de Chinese katholieken van hun overheid verwachten, staat er te lezen. Daarom moeten “eerst en vooral” benoemingen en wijdingen van bisschoppen die (nog) niet door Rome zijn erkend, kost wat kost worden vermeden. “Zoiets creëert immers alleen maar verdeeldheid en berokkent alleen maar meer leed aan de katholieke gemeenschap in China.” In een moeite door drukt de congregatie haar waardering uit “voor al wie gebeden en gevast hebben voor het berouw van Yue Fusheng, voor de heiligheid van de bisschoppen en voor de eenheid van de Kerk in China”. De nota bemoedigt alle katholieken om “met vertrouwen naar de toekomst te kijken, gesterkt door de zekerheid dat de Kerk is gebouwd op de rots van Petrus en diens opvolgers”. Ze worden opgeroepen “de leer en de traditie van de Kerk te verdedigen en te bewaren”.

Sancties
De nota van de Congregatie voor de Geloofsleer herinnert ook aan de sancties die het kerkelijk recht (canon 1382) in het geval van Yue Fusheng voorziet: hij wordt niet erkend als bisschop van Harbin en kan dus geen gezag laten gelden over priesters noch over de katholieke gemeenschap van de provincie Heilongjiang. Het kerkelijk recht voorziet ook in de ‘excommunicatio latae sententiae’, d.w.z. dat de excommunicatie ‘automatisch’ ingaat, dus zonder dat ze daarom met evenveel woorden moet worden uitgesproken. De bisschop die zonder pauselijk mandaat een priester tot bisschop wijdt sluit zichzelf, net als ook de wijdeling, meteen uit van deelname aan het volle sacramentele en liturgische leven van de Kerk. De nota preciseert bovendien dat Yue Fusheng over de kwestie en de mogelijke sancties “al lang” op de hoogte is gebracht.

‘Communio’
De H. Stoel vraagt aan de bisschoppen die deel hebben genomen aan de wijdingsplechtigheid om aan Rome rekenschap te geven over hun deelname, anders gezegd, om duidelijk te maken of ze al of niet gedwongen werden om er aanwezig te zijn. Rome steekt bovendien mgr. Taddeus Ma Daquin, die afgelopen zaterdag, mét volle mandaat van de paus, tot hulpbisschop van Sjanghai werd gewijd én zich op het einde van de viering openlijk distantieerde van de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (de officiële, door de Chinese overheid erkende en gecontroleerde katholieke kerk), een meer dan stevige riem om het hart. Al betreurt de H. Stoel tegelijk de aanwezigheid op die bisschopswijding “van een bisschop die niet ‘in communio’ is met de paus”. Een aanwezigheid die “niet opportuun was en een gebrek aan gevoeligheid aantoont voor de betekenis van een wettige bisschopswijding”.

De commentaren zijn gesloten.