10-07-12

Nieuwe hulpbisschop van Sjanghai opgesloten wegens verzet tegen Patriottische Vereniging

cina-china-vaticano-vatican-bishop-obispo-vescovo-16659.jpegBRUSSEL (KerkNet/LaVie) – Omdat hij gedwongen werd de bisschopswijding te ontvangen van een niet door Rome erkende bisschop, heeft mgr. Thaddeus Ma Daqin, de pas benoemde hulpbisschop van Sjanghai, afgelopen zaterdag geweigerd zich door diezelfde bisschop de handen te laten opleggen. Enige tijd later bleek hij spoorloos verdwenen. Betrouwbare bronnen uit zijn onmiddellijke omgeving hebben intussen laten weten dat hij werd opgepakt en opgesloten zit in zijn eigen seminarie.

Afgelopen weekend vonden in opdracht van de Chinese regering twee bisschopswijdingen plaats: een van een niet door Rome erkende bisschop in Harbin, de andere in Sjanghai. Mgr. Ma Daqin, die zowel door de officiële Patriottische Vereniging van Chinese Katholieken als door Rome onlangs werd benoemd tot hulpbisschop van Sjanghai, heeft er een staaltje van moed getoond dat respect afdwingt. Tijdens de wijdingsplechtigheid weigerde Thaddeus Ma Daqin zich de handen te laten opleggen door mgr. Zhan Silu, de officiële maar niet door Rome erkende bisschop van Mindong. Even later weigerde hij ook de hostie en de beker wijn uit diens handen te ontvangen. Op het einde van de wijdingsviering nam mgr. Ma Daqin het woord. Hij sprak letterlijk: “In het licht van het onderricht van onze moeder de Kerk, die ik vanaf nu als bisschop zal dienen, moet ik me concentreren op pastoraal werk en evangelisatie. Ik zal dan ook mijn deel van de verantwoordelijkheid opnemen. Maar daarom denk ik, op deze dag van mijn wijding, dat het niet gepast zou zijn lid te zijn van de Patriottische Vereniging van Chinese Katholieken.” Mgr. Ma Daqin had een dubbel bisschopsdevies gekozen: Tot meerdere eer en glorie van God’ en ‘Opdat allen één zijn’.

Volgens het persagentschap AsiaNews brak daarop een stormachtig applaus los. Meteen na de plechtigheid bleek de pas gewijde hulpbisschop evenwel verdwenen. Spoorloos. Naar een lid van de congregatie waartoe hij behoort, zou hij een sms’je hebben gestuurd met de boodschap: “Ik ben vertrokken om te kunnen bekomen van een fysieke en morele uitputting.” Intussen raakte bekend dat hij door de autoriteiten is opgepakt en sindsdien opgesloten zit in het seminarie waar hij zijn priesteropleiding kreeg.

De commentaren zijn gesloten.