06-07-12

Website Nederlandstalige Jezuïeten in het nieuw

logo.pngBRUSSEL (KerkNet) – De jezuïeten hebben hun website in een nieuwe kleedje gestoken. De Vlaamse en Nederlandse jezuïeten krijgen vanaf 2012 één provinciale overste, al komt het niet (direct) tot een fusie van beide jezuïetenprovincies. Met de nieuwe structuur wil de orde slagvaardiger de apostolische uitdagingen aanpakken.


De jezuïeten zijn een wereldwijde orde van mannelijke religieuzen in de katholieke Kerk, gesticht door Ignatius van Loyola. De Baskische heilige stichtte in 1534 in Parijs met enkele studievrienden, na langdurig overleg, een radicaal nieuwe orde die brak met alle kloostertradities zoals eigen religieuze kleding, koorgebed en boetepraktijken. Het koorgebed van de monniken, dat hen verplicht op vaste tijden samen te bidden, zou het actieve en mobiele dienstwerk van jezuïeten immers kunnen hinderen. 


De nieuwe gemeenschap werd op 27 september 1540 onder de naam 'Sociëteit van Jezus' (SJ) door paus Paulus III erkend.

http://www.jezuieten.org/nl

De commentaren zijn gesloten.