29-06-12

Paus legt pallium op aan nieuwe aartsbisschoppen

pape.pierre.paul.JPGBRUSSEL (KerkNet/VIS/Zenit) – Paus Benedictus heeft vrijdagmorgen het pallium opgelegd aan 43 aartsbisschoppen die het afgelopen jaar werden aangesteld. Een pallium is een liturgisch ereteken, dat symbool staat voor de pauselijke macht en de trouw van de bisschoppen aan de Heilige Stoel. Het bestaat uit een witwollen band, versierd met zwarte kruisjes, die om de schouders wordt gedragen. Alleen de paus en de aartsbisschoppen (in hun aartsbisdom) mogen het pallium dragen. 

Traditioneel wordt het pallium aan nieuwe aartsbisschoppen opgelegd op de feestdag van de H. Petrus en de H. Paulus. Dit jaar zijn dat onder meer de Duitse kardinaal Woelki (aartsbisschop van Berlijn), de Amerikaanse aartsbisschop Chaput van Philadelphia en de Indiase aartsbisschop Thomas D’Souza van Calcutta. De Pakistaanse aartsbisschop Joseph Coutts van Karachi kon de plechtigheid wegens ziekte niet bijwonen. Ook twee andere aartsbisschoppen ontvangen het pallium later.

De plechtigheid is dit jaar licht gewijzigd. Voor het eerst vond de zegening en het opleggen van het pallium niet langer na de homilie, maar bij het begin van de viering plaats. Met de wijziging wil het Vaticaan duidelijk maken dat het opleggen van het pallium geen sacramentele ritus is. Bovendien wordt de eucharistische dienst hierdoor niet langer onderbroken. Een gelijkaardige aanpassing vond eerder ook al plaats voor de viering ter gelegenheid van de kardinaalscreatie. 

Ook dit jaar woont een delegatie van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel de plechtigheden in Rome bij. De delegatie, onder leiding van metropoliet Emmanuel van Frankrijk, werd donderdag ontvangen door de paus. De drie orthodoxe kerkleiders hadden ook een ontmoeting met verantwoordelijken van de Pauselijke Raad voor de Eenheid onder de Christenen. De wederzijdse uitwisseling van delegaties bij de belangrijke feesten van de H. Petrus en de H. Paulus (Rome) en de H. Andreas (Constantinopel) kwam destijds onder impuls van de Nederlandse kardinaal Johannes Willebrands tot stand. De Nederlander was van 1983-1989 voorzitter van wat toen nog het Secretariaat voor de Eenheid onder de Christenen heette.

De commentaren zijn gesloten.