27-06-12

Pauselijke nuntius over christenen in Syrië

1_0_598390.JPGBRUSSEL (KerkNet) – Mgr. Mario Zenari, de pauselijke nuntius in Syrië, gaf vorige week aan deelnemers van het overleg van de ROACO, de koepel van katholieke verenigingen die zich inzetten voor hulp aan de christenen in het Midden-Oosten, toelichting over de levensomstandigheden van christenen in het Midden-Oosten. Hij onderstreepte dat er geen sprake is van een systematische vervolging van christenen: “Sommige kerkelijke persoonlijkheden worden gemanipuleerd om het regime voor te stellen als enige verdediger van de christelijke minderheid en om de indruk te wekken dat er zich in Syrië een Iraaks scenario voltrekt.” 

Volgens mgr. Zenari vindt in Syrië momenteel een echte volksopstand plaats tegen een bloedige dictatuur, die corruptie in de hand werkte en individuele vrijheden onderdrukte. Toch was die opstand onverwacht, omdat de economische situatie beter was dan in de buurlanden. De nuntius ontkent niet dat salafisten en buitenlandse infiltranten bij de opstand in Syrië actief zijn. “Maar in meerderheid zijn de kaderleden van de opstand niet fanatiek en zeker niet antichristelijk. Er is evenmin sprake van een systematische jacht op christenen, zelfs niet in steden als Homs of Qusayr waar alle burgers slachtoffer zijn van de bomaanslagen en schermutselingen.” 

Kerkelijke kringen waarschuwen voor het getuigenis van de vermeende bisschop Philip Tournyol Clos, die zichzelf ten onrechte uitgeeft als bisschop van de Melkitische Grieks-katholieke Kerk. De man hekelde in enkele media het ‘islamitische karakter van de opstand’ en de ‘systematische moordpartijen van christenen’. Hij gaf tegen de nuntius echter toe dat hij ondanks zijn getuigenis nooit in Homs is geweest, ook al beweerde hij eerder er ooggetuige te zijn geweest van de jacht op de christenen. De nuntius waarschuwt voor desinformatie en onderstreept dat er vele voorbeelden zijn van buitengewone daden van solidariteit tussen christenen en moslims. “Christenen worden zowel door het leger als de opstandelingen gerespecteerd.”

De commentaren zijn gesloten.