22-06-12

Onuitgegeven preken van Origenes ontdekt in München

origenes.jpgBRUSSEL (KerkNet/Zenit) – Marina Molin Pradel, een Italiaanse filologe, heeft in de Bayerische Staatsbibliothek in München onuitgegeven homilieën ontdekt van 3de-eeuwse kerkvader Origenes. 

Op 5 april bestudeerde Marina Molin Pradel in de Beierse Staatsbibliotheek het 11de-eeuwse manuscript de ‘Greco Monacense, toen ze vaststelde dat de erin opgenomen preken over de Psalmen nogal wat gelijkenissen vertoonde met die van Origenes (185-232). Na doorgedreven lectuur van de documenten kon ze naar eigen zeggen niet anders concluderen dan dat het ging om 29, tot nu toe onuitgegeven homilieën van Origenes. Van hem was bekend dat hij een commentaar op het boek Psalmen had geschreven.

De homilieën die Molin Pradel ontdekte bevatten geen auteursnaam. Vermoed wordt dat de veroordeling van enkele van Origenes’ leerlingen op het Concilie van Constantinopel (553) de reden daarvan is. En precies omdat omwille van die veroordeling heel wat geschriften, vooral die over exegese, van Origenes verloren zijn gegaan, is de ontdekking van de manuscripten heel belangrijk. Van zijn teksten over de interpretatie van de Psalmen – zowel homilieën als commentaren – waren alleen enkele in het Latijn vertaalde preken bewaard. De vondst in München zou dat verlies nu aardig compenseren.

Origenes’ invloed op de christelijke literatuur in de oudheid, zowel in Oost als in West, was groot. Hij was een van de eerste die een systematische theologie samenstelde, die hij als titel meegaf: ‘Peri Archon’ (Grondbeginselen). Hij is ook de auteur van de beroemde ‘Hexapla’, een tekstuitgave van het Oude Testament in zes kolommen, met naast de Hebreeuwse grondtekst de belangrijkste Griekse vertalingen. Paus Benedictus XVI citeerde Origenes in 2007 twee keer zijn woensdagse catecheses. Dat de verloren gewaande teksten van de kerkvader uitgerekend in de geboortestreek van de paus zijn ontdekt, is een gelukkig toeval.


foto © Bayerische Staatsbibliothek

De commentaren zijn gesloten.