19-06-12

Vaticaan wil impuls geven aan bezinning over sportethiek

cultuur, sport, vaticaan, pauselijke raad, leken, sportethiek, ethiek, joannes paulus ii stichting, engeland, kevin lixey, denktank, sanchez de toca y alameda, commercialisering, samenleving, gaweld, sportmanifestaties, omkoping, prestatiedruk, sportdoping, dopingBRUSSEL (KerkNet/CNA) – Het nieuwe departement van ‘Cultuur en Sport’ van de Pauselijke Raad voor de Cultuur en de Pauselijke Raad voor de Leken lanceren een nieuw initiatief dat de reflectie over sportethiek wil promoten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Joannes Paulus II Stichting voor de Sport, die in 2010 tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI aan Engeland werd gelanceerd.


Kevin Lixey van de Pauselijke Raad voor de Leken kondigt de oprichting aan van een soort denktank, die zowel het denken over sportethiek als de pastorale praktijk in de sportwereld wil promoten. Volgens mgr. Sanchez de Toca y Alameda, van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, is de reflectie noodzakelijk omdat de waarden van de sport door de groeiende commercialisering steeds sterker in het gedrang worden gebracht: “Het debat over sportethiek belangt de hele samenleving aan. De Pauselijke Raad voor de Cultuur wil dit debat een impuls geven.” 


De denktank zal zich buigen over kwesties als de toekomst van de sport, de oorzaken van geweld bij sportmanifestaties, omkoping, de toenemende prestatiedruk en sportdoping.

De commentaren zijn gesloten.