09-05-12

Stijn Van nen Bossche maakt eerste balans op van Europese catechesecongres in Rome

foto_1206790328.jpegROME (KerkNet) - Het Europese congres in het Domus Mariae in Rome over de christelijke initiatie in het perspectief van de nieuwe evangelisatie, met een bijzondere focus op 7 – 16-jarigen, nadert zijn einde. Stijn Van den Bossche (foto), algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC), maakt deel uit van de werkgroep die het congres organiseerde en was ook een van de gastsprekers. Voor KerkNet maakt hij een eerste, voorlopige balans op. 


Op de openingsdag maandag presenteerde Luc Mellet, verantwoordelijke voor catechese in de Franse kerk, namens zijn Europese collega’s een bescheiden onderzoek dat werd gevoerd via open interviews met bijna 4000 jongeren. Het onderzoek peilde naar wat hen al dan niet had geholpen op de weg van het geloof. Elf landen namen deel waaronder ook België. Opvallend is het blijvende belang van familie, maar dan niet alleen vanuit de gezinscontext. Het gaat om ondersteuning door de ouders, maar ook de eigen opstelling van broers en zussen speelt een rol, de grootouders hebben een belangrijke invloed, met afgetekend aan de leiding de oma’s. De inhoud van het geloof wordt minder doorgegeven dan de gelovige opstelling zelf. Dat hoeft volgens Van den Bossche niet te verwonderen: vrienden en leeftijdsgenoten spelen een grote rol, en dus ook jeugdpastorale initiatieven voor jongeren (de Wereldjongerendagen bv). Het samenleven zelf als jonge christenen spreekt al aan. De rol van de school verschilt sterk volgens de context en kan variëren van een hulp tot bijna een obstakel, en het zelfde geldt voor catechetische vorming buiten de school. Voorts helpen een dynamische parochie, een sympathieke priester of catechist… Liturgie wordt dubbel ervaren: jongeren vinden er aanmoediging en ondersteuning, maar ervaren de liturgie soms ook als vervelend en repetitief. Opvallend afwezig is helaas de initiatie in het gebed. Mellet besloot met drie kritische bedenkingen: ook als jongeren gelovig zijn, verhouden ze zich (te) weinig tot Christus en nog minder tot de Kerk. Voorts stelt zich de vraag naar de organische samenhang in hun geloof. Zij belijden elementen uit het christelijk geloof, maar niet altijd het geheel ervan.

Mgr. Pierre-Marie Carré, aartsbisschop van Montpellier en secretaris van de komende synode over de nieuwe evangelisatie, lichte al enkele tipjes van de sluier op. De antwoorden op de eerste door Rome rondgestuurde tekst (de ‘lineamenta’) werden intussen verzameld en bestudeerd. Stijn Van den Bosssche: “Het thema blijkt in elk geval de plaatselijke kerken bezig te houden en wekt verwachtingen en hoop. Met voldoening wordt opgemerkt dat lokale kerken het groeiende aantal volwassenen die de doop vragen als een geschenk ervaren. De parcoursen voor de initiatie van de kinderen worden minder privé en familiaal, maar steeds meer kerkelijk. Het parcours dat deze kinderen afleggen, wordt zo een kerkelijk getuigenis (zij en hun ouders kiezen er voor), en niet langer iets ‘cultureel normaals’. Veel inspanningen gebeuren in veel landen om trajecten van christelijke initiatie op te stellen: met de parochie, met de ouders, met peter en meter… Minder gevoelig blijken de lokale kerken voor de vraag naar de plaats van het vormsel in de initiatie. Essentieel vinden ze dat het vormsel zijn pastorale plaats vindt in de weg van de christelijke initiatie en jongerenpastoraal. De tekst van waaruit de synodevaders hun overleg starten, het ‘instrumentum laboris’ of werkinstrument, mag tegen einde juni worden verwacht. Ronden we af met een zin van de bisschop die in de gesprekken sterk werd opgenomen: ‘Hoe kunnen we dorst geven aan mensen die geen dorst hebben naar het geloof?’ De ervaring van het geloof aanreiken, in gebed, liturgie, gemeenschap en diaconie, is wellicht de weg.”

De commentaren zijn gesloten.