09-05-12

'Christendom staat op een kruispunt in Midden-Oosten'

ShowImage.jpegBRUSSEL (KerkNet/KIN) – Volgens pater Khalil Samir, jezuïet en professor geschiedenis van de Arabische cultuur en geschiedenis van de islam, staat het christendom op een kruispunt in het Midden-Oosten. Hij zegt dat in een gesprek met Mark Riedemann van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp. 


In het Midden-Oosten leven 16 miljoen christenen, waarvan 8 à 10 miljoen in Egypte. In Libanon leven nog zo’n 2 miljoen christenen. Daarnaast zijn er nog christenen in Syrië, Jordanië, Palestina en Irak, evenals een grote groep christelijke migranten uit de Filippijnen, Sri Lanka en India op het Arabische schiereiland. Vrijwel overal ervaren die christenen dat zij anders worden behandeld, al is er geen sprake van regelrechte vervolging. Daarnaast zijn er het geweld, de oorlog en het ontbreken van economische vooruitzichten. Zelfs in een land als Libanon ervaren christenen dat de sfeer verandert en dat zij er niet langer de vrijheid hebben waarover zij vroeger beschikten. Christenen verlaten hun land als de culturele, politieke en sociale mogelijkheden zich aandienen - ook al omdat zij vaak familieleden hebben in het buitenland en omdat zij het Frans of Engels meester zijn. Dat maakt dat de integratie in Europa of de Verenigde Staten vrij vlot verloopt. 

Khalil Samir: “Als wij de zaak op zijn beloop laten, is die zeker onomkeerbaar, want de huidige situatie zal in de komende twintig jaar niet drastisch veranderen.” De gevolgen daarvan worden duidelijk in een land als Turkije. Christenen vormden er in het begin van de 20ste eeuw nog 20 tot 24% van de bevolking. Vandaag bedraagt dat aandeel nog slechts 0,2%. “Het is belangrijk om deze trend te doorbreken en misschien zelfs aan diegenen die vertrokken voor te stellen om terug te keren.” Toch blijft de professor ervan overtuigd dat het mogelijk is om deze toestand te doorbreken. Maar dit vereist dan ook dat moslims de inbreng van christenen waarderen en met hen willen samenwerken.

Naar het gesprek met professor Samir

De commentaren zijn gesloten.