08-05-12

Oostenrijk - Bisschoppen geven impuls aan nieuwe evangelisatie

article-530-img1.jpegBRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – De Oostenrijkse bisschoppen hebben een document gepubliceerd over de nieuwe evangelisatie. In ‘Verkondiging en nieuwe evangelisatie in de wereld van vandaag’ geven ze impulsen voor de geloofsverkondiging en evangelisatie, in het bijzonder met het oog op de pastoraal en de catechese. De tekst richt zich tot iedereen die bij de geloofsverkondiging betrokken is. Het document is tegelijk de Oostenrijkse bijdrage tot het ‘Jaar van het Geloof’ dat in het najaar, op initiatief van paus Benedictus XVI, wereldwijd van start gaat. 


Bisschop Alois Schwarz herinnert in het voorwoord eraan dat Christus zijn leerlingen de opdracht gaf om het geloof te verkondigen. “Maar dat vereist een levende relatie met Jezus Christus en een grote liefde voor de mens.” Die geloofsverkondiging moet mensen ook aansporen om een relatie aan te knopen met Christus. Het 47 bladzijden tellende document bevat ook nog hoofdstukken die zijn gewijd aan de schoonheid van het geloof, de kwaliteit van de verkondiging, de relevantie van het geloof voor het leven en de trouw aan de Kerk en haar boodschap.

De commentaren zijn gesloten.