08-05-12

Naar zaligverklaring van stichter abdij Rolduc

Albertus van Antoing.jpgBRUSSEL (KerkNet/KatholiekNederland) – Het Nederlandse bisdom Roermond installeert op vrijdag 11 mei a.s. een kerkelijke rechtbank voor de zaligverklaring van Albertus van Antoing (1060/70-1122), de stichter van de abdij van Rolduc. De kerkelijke rechtbank onder leiding van de Vlaamse pastoraaltheoloog dr. Stefan van Calster zal de deugden en het leven van Albertus kritisch onderzoeken en beoordelen. Het resultaat zal naar Rome worden gezonden. Rolduc is sinds 1819 geen klooster meer. Vandaag is er het Conferentieoord en Hotel Rolduc gevestigd, alsmede het grootseminarie van het bisdom Roermond en het Theologisch Instituut Rolduc.


Albertus werd omstreeks 1060-1065 geboren in het Henegouwse Antoing, vlakbij Doornik. Hij was van 1087 tot 1093 reguliere kanunnik van de Heilige Augustinus in Doornik. Tot 1095 was hij er ook cantor. Daarna nam zijn leven een andere wending en werd hij kluizenaar, eerst in de omgeving van Doornik (Saint Médard) en daarna (1104) in Rolde (het huidige Rolduc in Nederland), waar hij ook een klooster stichtte. Nadat hij in 1111 een huis had opgericht in Claire-Fontaine, overleed hij in 1122 Sechtem (nabij Bonn), tijdens een van zijn vele reizen. In 1897 werd zijn stoffelijke overschot naar Rolduc overgebracht.

De commentaren zijn gesloten.