09-05-12

Gezinnen spelen fundamentole rol bij geloofsinitiatie

gezin, geloofsinitiatie, kinderen, geloof, god, kerk, zondag, liurgie, geloofsbeleving, europa, catechese, congres, rome, vrienden, adolescenten, jongeren, pastoraal, godsdienstlessenROME (KerkNet/CCEE) – Gezinnen blijven een fundamentele rol spelen bij de geloofsinitiatie van kinderen. Het is de eerste plaats waar kinderen het geloof, God en de Kerk leren kennen en de beleving van de zondag en liturgische feesten met het gezin is beslissend voor de geloofsbeleving. Dat blijkt uit de rondvraag bij 3.600 personen over geloofsinitiatie in Europa, waarvan de resultaten tijdens het Europees catechesecongres in Rome werden voorgesteld. De kans dat kinderen gelovig worden, indien dat geloof niet in het gezin wordt beleefd is gering. Ook vrienden spelen een, zij het geringere en vooral bevestigende, rol. 


De rondvraag bevestigt hoe sterk kinderen, adolescenten en jongeren er nood aan hebben om hun geloof met leeftijdsgenoten te beleven. Catechese, pastoraal en godsdienstlessen kunnen de christelijke initiatie bevorderen. Ook de deelname aan een christelijke gemeenschap is fundamenteel voor het gelooofstraject. Het liturgische leven is eveneens belangrijk, omdat dit de geprivilegieerde plaats blijft voor de ontmoeting met God en omdat de banden tussen gelovigen onderling en met God er worden aangehaald. 

Met de adolescentie breekt een periode aan waarin het geloof kritisch wordt bevraagd en waarin het geloof als een persoonlijke keuze wordt beleefd. Verschillende ondervraagden verwijderden zich tijdens deze periode van het geloof, omdat zij geen antwoord vonden op hun vragen of niemand tegenkwamen die hen daarbij kon helpen. Anderzijds kunnen gebeurtenissen uit het leven of ontmoetingen met andere jongeren tijdens deze periode een belangrijke impuls geven aan het geloofspad.

(foto: aartsbisschop van Westminster, Vincent Nichols)

De commentaren zijn gesloten.