03-05-12

Scheutisten vieren 150ste verjaardag

scheut.jpgBRUSSEL (KerkNet/Kerk & leven) – De van oorsprong Belgische Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, beter bekend onder de naam ‘Scheut’, viert zijn 150ste verjaardag. De congregatie telt vandaag 23 nationaliteiten en is actief in tientallen landen. Ons land telt nog iets meer dan tweehonderd scheutisten. De meerderheid daarvan is op rust.

De congregatie werd 1862 gesticht door Theofiel Verbist, die met enkele Belgische priesters in China een weeshuis wilde stichten. Kardinaal Sterckx, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, verleende zijn steun en er kwam een religieuze Congregatie van Belgische priesters die zich wijden aan de missie in China. In 1863 vestigden de eerste leden zich in Scheut, een wijk van Anderlecht. 


Begin 1865 belast de voorloper van de Congregatie voor de Evangelisatie de nieuwe Congregatie met de missionering van Binnen-Mongolië in het noorden van China. Op 25 augustus reizen de eerste vijf scheutisten naar Beneden-Mongolië. Pater Verbist vetrok mee om als overste het missieleven al doende te leren kennen. Hij overleed op 23 februari 1968, na 27 maanden in de missie van Mongolië, aan de gevolgen van vlektyfus.

Tussen 1865 en 1947 vertrekken 600 Scheutisten naar China. 250 sterven er aan vlektyfus, waarvan de meesten niet veel ouder dan dertig waren. In Scheut was het in die tijd algemeen bekend dat één op drie van de vertrekkende missionarissen zou sterven. Vanaf 1950 was er geen enkele vreemde missionaris meer actief in het communistische China. De scheutisten hadden echter ondertussen hun terrein, op aandringen van koning Leopold II van België, ook verlegd naar de Kongo. De eerste missionarissen vertrokken in 1889. 

Op het hoogtepunt, omstreeks 1960, waren meer dan 500 Scheutisten werkzaam in Congo. Er volgden missies in de Filippijnen, Midden-Afrika, Latijns-Amerika, Japan en Indonesië. Tot de jaren 1960 telde de congregatie jaarlijks een zestigtal roepingen uit België en Nederland. 

Vandaag is de groeipool van de congregatie verschoven naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika, voornamelijk de Filippijnen, Congo en Indonesië. De congregatie heeft internationale vormingshuizen in Congo, Kameroen en de Filippijnen. Scheut krijgt ook opnieuw voet in China, voornamelijk dankzij de Verbist Stichting - al zijn er vandaag geen Chinese scheutisten. De oude vormingshuizen in Vlaanderen zijn inmiddels rusthuizen. Vandaag telt de congregatie wereldwijd een duizendtal leden.

‘Kerk & leven’ brengt vandaag een uitvoerige schets van 150 jaar Scheut. Het Ferdinand Verbiest Instituut in Leuven publiceert naar aanleiding van deze 150ste verjaardag twee speciaal geïllustreerde nummers van de Verbiest-Koerier over Scheut in China. Deze kunnen worden besteld via het secretariaat van het instituut, telefonisch via het nummer            016-32 43 50       of per e-mail via verbiest.inst@fvi.kuleuven.beBeide nummers kunnen gratis worden aangevraagd.

De commentaren zijn gesloten.