27-04-12

Wereldgebedsdag voor Roepingen 2012: Roepingen, geschenk van Gods Liefde

4 paques B ev.jpeg

ROME (KerkNet/VIS) In zijn boodschap voor de Wereldbiddag voor Roepingen van 29 april a.s. bestempelt de Paus roepingen als een geschenk van God en noemt hij het gezin "de belangrijkste en beste omgeving" voor de overdracht van het geloof. “Elk schepsel, in het bijzonder elke mens, is het resultaat van Gods liefde. Die liefde is eeuwigdurend, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. De ontdekking van deze waarheid kan ons leven daadwerkelijk ten diepste veranderen. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Zij zet altijd de eerste stap.” 


Paus Benedictus XVI spoort in zijn brief aan om jongeren de schoonheid van de goddelijke liefde te helpen ontdekken. Dat kan een vruchtbare voedingsbodem worden voor nieuwe geestelijke roepingen. De Paus moedigt priesters aan tot zuiverheid van hart: "De relatie van godgewijden, in het bijzonder priesters, met de christelijke gemeenschap is belangrijk. Zij is essentieel onderdeel van hun emotionele relatie." De Paus vraagt bijzondere aandacht voor roepingen tot het priesterschap en vraagt om in de Kerk goede omstandigheden te scheppen opdat dergelijke roepingen kunnen gedijen.

De commentaren zijn gesloten.