25-04-12

Opmerkelijke tussenkomst van de Paus

papst.jpegROME (KerkNet/DBC) – Paus Benedictus XVI heeft zich in een opmerkelijke brief, op vraag van de Duitse bisschoppen, uitgesproken over de vertaling van de instellingswoorden tijdens de eucharistieviering voor het nieuwe Duitstalige missaal. De brief is gericht aan de voorzitters van de Duitse en Oostenrijkse bisschoppen, maar heeft ook betrekking op de vertaling van het Romeinse Missaal voor Duitstalig Zwitserland, Zuid-Tirol en Duitstalig België.


De paus schrijft in zijn brief aan de Duitstalige bisschoppen dat ‘pro multis’ bij de consecratie als ‘voor velen’ moet worden vertaald. Het gaat om de 'woorden over de beker' in het instellingsverhaal. Nu staat er in de Duitse vertaling: "Mijn bloed, dat voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden." In de evangelietekst van zowel Marcus als Matteüs staat "voor velen".


De tussenkomst van de paus moet verdeeldheid vermijden tussen de Duitstalige kerkleiders, die het ondanks een brief uit 2006 van kardinaal Francis Arinze, de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, oneens waren over de vertaling. Aartsbisschop Robert Zollitsch, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, dankte gisteren de paus en zei dat hiermee definitief een einde komt aan de discussie.

De paus bevestigt in zijn brief dat ‘pro multis’ in het Romeinse Missaal uit 1970 als ‘allen’ of ‘voor allen’ werd vertaald. Hij wijst erop erop dat er onder exegeten destijds een consensus bestond dat de passage in Jesaja 53,11 ("Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen") een Hebreeuwse uitdrukking was, waarmee naar allen werd verwezen. Vandaag bestaat hierover niet langer een consensus. De vertaling van ‘pro multis’ als ‘voor allen’ is, aldus de paus, een interpretatie en geen vertaling. En ook al lijdt het volgens hem geen twijfel dat Jezus voor alle mensen is gestorven - hij verwijst daarvoor naar passages uit het Nieuwe Testament - toch belet dit niet dat de Kerk eraan gehouden is de woorden te gebruiken die Jezus zelf haar heeft gegeven.


De paus verwijst in zijn brief ook nog naar de instructie ‘Liturgiam authenticam’ uit 2001 van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst waarin wordt aangedrongen op een integrale en zo exact mogelijke vertaling.

20:37 Gepost door Wally in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: p | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.