24-04-12

Herman Nys: 'Euthanasie voor verlengd minderjarige kan niet'

herman nys, medisch recht, centrum voor biomedische ethiek en recht, k.u. leuven, de standaard, jacinta de roeck, euthanasie, handicap, minderjarig, verlengd minderjarig, euthanasiewet, euthanasieverzoek, BRUSSEL (KerkNet/DS) – Herman Nys (foto), hoogleraar Medisch Recht en directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en recht van de K.U. Leuven, verwerpt in de krant ‘De Standaard’ het voorstel van Jacinta De Roeck om euthanasie op verzoek van een persoon met een verstandelijke handicap, die verlengd minderjarig is verklaard, mogelijk te maken. Volgens prof. Nys is dat statuut juist bedoeld voor wie wegens een ernstige geestelijke handicap niet zelf kan beslissen over eigen lichaam en leven. Maar zelfs als sommige personen met een verstandelijke handicap dan toch over voldoende maturiteit zouden beschikken om zelf te beslissen, dan is een herziening van de euthanasiewet overbodig. “De opheffing van de staat van verlengde minderjarigheid 'kan immers te allen tijde worden gevraagd' (artikel 487septies) aan de rechtbank van eerste aanleg, onder meer door de betrokkene zelf”, argumenteert Nys. “Indien die opheffing wordt toegestaan, hebben we te maken met een meerderjarige die een geldig verzoek om euthanasie kan vertolken. Een wijziging van de euthanasiewet is daarvoor niet nodig.” 


Als de opheffing niet wordt toegestaan, dan blijft de verlengde minderjarigheid bestaan en kan er van een geldig euthanasieverzoek geen sprake zijn, tenzij na een wijziging van de wetgeving op de verlengde minderjarigheid.

Herman Nys: “Ik ben ervan overtuigd dat Jacinta De Roeck niet wil raken aan het beginsel dat wettelijk euthanasie alleen maar mogelijk is als het verzoek van de betrokkene zelf is uitgegaan. Een wettelijke regeling die actieve levensbeëindiging van een persoon met een verstandelijke handicap op verzoek van een derde zou toelaten, is zonder meer in strijd met het recht op leven van eenieder en de plicht van de overheid dat recht te beschermen en te respecteren.”

De commentaren zijn gesloten.