22-04-12

Nieuw magazine 'Wie is de priester?'

uitgeverij halewijn, priesters, magazine, brugge, seminarie, roepingen, vlaanderen, geert morlion, kortrijk, bisdom, parochie, BRUSSEL (KerkNet) – Bij uitgeverij Halewijn verschijnt eerstdaags het nieuwe magazine ‘Wie is de priester?’. De uitgave is een initiatief van het Grootseminarie Brugge, in samenwerking met Roepingenpastoraal Vlaanderen. “Hoofdbedoeling van het magazine is: ermee aan de slag gaan in een vergadering van het parochieteam, de federale stuurgroep of een andere dragende kerkgroep”, onderstreept Geert Morlion, deken van Kortrijk en een van de initiatiefnemers. “Maar uiteraard kan het individueel ook gebruikt en gelezen worden.”
Het nieuwe magazine wordt via de bisdommen in de parochies verspreid.


Het woord ‘priester’ roept heel wat associaties op, van heel negatief tot uiterst positief. Veel heeft te maken met concrete ervaringen die mensen met priesters hebben en zoals in alle beroepscategorieën kunnen die nogal eens verschillen. Het aantal priesters daalt en ze zijn, hebben een gemiddelde leeftijd die al ver boven de zestig jaar reikt. Ze zijn minder zichtbaar in het dagelijkse leven en vaak zijn ze ook heel druk bezig omdat er nog wel veel parochies zijn, maar weinig priesters. Meer dan tijd dus, vonden de initiatiefnemers, om de vraag te stellen: wie of wat is de priester? Waarom zijn er priesters in het christendom? Wat doen ze en vooral, wat is de betekenis van het priesterschap?


Op die vragen wil het magazine ‘Wie is de priester?’ antwoord geven. Het wil de lezer kennis laten maken met wie de priester vandaag is, hoe hij leeft en werkt. “We hebben priesters nodig”, zegt de Antwerpse bisschop Johan Bonny. “Het zijn bruggenbouwers, ze brengen mensen samen en helpen hen de weg naar God in hun leven te vinden.” In het grote interview met mgr. Bonny praat hij vrijmoedig over hoe hij de priester ziet, over het celibaat en de vraag waarom vrouwen geen priester kunnen worden. Een hele reeks bekende mensen nemen het woord over de priester, zoals Mark van de Voorde en Bart Demyttenaere en de Brugse bisschop Jozef de Kesel. Priesters getuigen over zichzelf, over hun roeping, hun visie op Kerk en wereld. De vaak gestelde vragen over de priester worden in een ‘FAQ’ samengebracht.

“Het magazine wil op een toegankelijke en open manier aan alle geïnteresseerden informatie geven over wie de priester vandaag is”, zegt Geert Morlion. “Het kan ook een aanzet zijn om in de parochieploeg of de pastorale beleidsgroep in gesprek te gaan over het priesterschap. Het wil ook als een spiegel zijn door priesters ertoe aan te zetten persoonlijk of samen stil te staan bij hun manier van priester zijn vanuit de veelvormigheid van de verschillende reflecties en getuigenissen. En wellicht herontdekken mensen op deze manier het priesterschap als een unieke manier om dienstbaar te zijn aan God en de mensen.”

De commentaren zijn gesloten.