18-04-12

'Priesterbroederschap Sint-Pius X principieel akkoord'

alain lorans, priesterbroederschap sint-pius x, fsspx, rome, kerk, leergezag, lefebvristen, persdienst, bernard fellay, congregatie voor de geloofsleer, ecclesia dei, marcel lefebvre, federico lombardi, preambule, vaticanwatchers, personele prelatuur, heilig kruis, opus dei, richard williamson, antisemitismeROME (KerkNet/IMedia/Kipa-Apic) – Alain Lorans, een woordvoerder van de Priesterbroederschap Sint-Pius X (FSSPX), bevestigt dat de fraterniteit principieel en mits enkele kleine wijzigingen instemt met de inhoud van de door Rome voorgestelde leerstellige preambule. Die beginselverklaring impliceert “het aanvaarden van leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke doctrine die noodzakelijk zijn om de trouw aan het kerkelijke leergezag te waarborgen”. Het is met andere woorden een noodzakelijke voorwaarde voor een volwaardige verzoening van de lefebvristen met Rome. Op 16 maart had Rome een eerste antwoord als onvoldoende beoordeeld en de priesterbroederschap een maand de tijd gegeven om haar “standpunt te verduidelijken”.


In een communiqué van de persdienst van het Vaticaan bevestigt de pauselijke commissie Ecclesia Dei dat het antwoord van bisschop Bernard Fellay (foto), de generale overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X, gisteren dinsdag 17 april aan de Congregatie voor de Geloofsleer is bezorgd. “Na onderzoek door de congregatie wordt de tekst ter beoordeling aan de paus voorgelegd.” Ecclesia Dei werd destijds opgericht met het oog op de hereniging van de volgelingen van aartsbisschop Marcel Lefebvre met Rome. Pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, voegde intussen eraan toe dat de priesterbroederschap dit keer wel volmondig met de belangrijkste in de preambule opgesomde voorwaarden heeft ingestemd. 

Over hoe de verzoening met Rome concreet gestalte moet krijgen, lopen de meningen uiteen. Vele Vaticanwatchers denken aan de oprichting van een personele prelatuur, naar het voorbeeld van de prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei. Maar eerst moet zowel de Congregatie voor de Geloofsleer (op 25 april) als de paus zelf het antwoord Pius X nog bestuderen en instemmen met de voorgestelde aanpassingen. En daarna, volgens sommige insiders mogelijk al in mei, kan ook daadwerkelijk een prelatuur worden opgericht. Daarna is het nog afwachten of de meerderheid van de leden van Pius X hun voorman Bernard Fellay zal volgen. Naar verluidt blijft een kwart van hen, met onder meer de om zijn antisemitische uitspraken beruchte bisschop Richard Williamson, een verzoening met Rome afwijzen.

De commentaren zijn gesloten.