18-04-12

Landelijke Thuiszorg en Thuishulp stimuleren gastopvang voor zorgbehoevenden

gastgezinnen.jpegBRUSSEL (KerkNet) – Landelijke Thuiszorg en Thuishulp hebben vanmorgen, in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een nieuw zorgaanbod voor tijdelijke opvang van ouderen en zorgbehoevenden bij vrijwillige gastgezinnen voorgesteld. De opvangmogelijkheid bestaat sinds 2010, maar is nog nauwelijks bekend. 


Het Vlaamse woonzorgdecreet uit 2010 omschrijft gastopvang als vrijwilligerswerk door een gezin of een persoon die in zijn woning tijdens korte periode opvang biedt aan een zorgbehoevende. Gastgezinnen stellen op regelmatige basis tijd en ruimte ter beschikking om een oudere persoon of hulpbehoevende op te vangen. Daardoor kan deze persoon zijn isolement doorbreken en ook emotioneel op adem komen, dankzij het sociale contact. De gastgezinnen bieden een familiaal, huiselijk onthaal te waarbij er ook tijd is voor een tasje koffie, een wandeling of een bezoekje. De zorg is aanvullend en wil de professionele hulpverlening niet vervangen.

Landelijke Thuiszorg en Thuishulp kregen van de overheid toestemming en financiële steun om die hulpverlening uit te bouwen in Vlaanderen. Volgens cijfers van beide organisaties hebben sinds 2011 gastgezinnen gedurende meer dan 24.000 uren een zestigtal gasten opgevangen. Het miniserie van Welzijn heeft ook voor 2012 voor deze dienstverlening een extra budget voorzien. 

Jeanine Vandormael, communicatieverantwoordelijke van Landelijke Thuiszorg: “Wij zijn nog volop op zoek naar mensen met een groot hart die gastgezin willen zijn. Ook mensen die opvang zoeken kunnen zich bij ons aanmelden.”

Meer info: www. landelijkethuiszorg.beDe commentaren zijn gesloten.