16-04-12

Benedictus XVI viert vandaag 85ste varjaardag

bXVI.85.JPGBRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI, de 265ste bisschop van Rome, is vandaag maandag 16 april, 85 geworden. Daarmee is hij een van de oudste pausen uit de geschiedenis van de rooms-katholieke Kerk. Hij werd op 16 april 1927 als Joseph Ratzinger geboren in het Duitse stadje Marktl am Inn (Beieren). In 1939 vatte hij zijn humaniorastudies aan in Traunstein, een stadje vlakbij de Oostenrijkse grens. In 1943, op 16-jarige leeftijd, werd hij ingezet bij het luchtafweergeschut. Hij verhuisde in september 1944 naar de infanterie, maar werd uiteindelijk vrijgesteld van militaire dienst omdat hij ziek werd. Hij keerde terug naar Traunstein, ook al liep hij het risico terechtgesteld te worden wegens desertie. Daar werd hij in 1945 door de Amerikanen krijgsgevangen gemaakt. 


Na de oorlog trok Joseph Ratzinger naar het seminarie. Van 1946 tot 1951 studeerde hij filosofie en theologie aan de filosofisch-theologische hogeschool in Freising en aan het Georgianum van de universiteit van München. Hij raakte er vertrouwd met het werk van onder meer Martin Heidegger, Karl Jaspers, Friedrich Nietzsche, Martin Buber en Paul Bergson – boeken die in die tijd in geen enkel seminarie in Rome op het programma stonden. In die periode bouwde hij zijn encyclopedische theologische kennis op die later een handelsmerk zou worden van zijn opdracht als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 29 juni 1951, de feestdag van de H. Petrus en H. Paulus, werd hij samen met zijn drie jaar oudere broer Georg tot priester gewijd in de kathedraal van Freising.

In 1953 werd hij doctor in de theologie en nauwelijks een jaar later – hij was toen 26 jaar – werd hij docent dogmatiek en fundamentele theologie aan de Filosofisch-Theologische Hogeschool van Freising. Vanaf april 1959 doceerde hij fundamentele theologie in Bonn. Daar werd hij opgemerkt door kardinaal Joseph Frings, de toenmalige aartsbisschop van Keulen, die hem als raadgever meenam naar het Tweede Vaticaans Concilie en ervoor zorgde dat hij van 1962 tot 1965 ‘peritus’ was tijdens het concilie. Ratzinger leverde er een belangrijke bijdrage tot ‘Dei Verbum’. In 1963 verhuisde Joseph Ratzinger van Bonn naar de Universiteit van Münster en in 1966 werd de beloftevolle professor op aanbeveling van Hans Küng docent in Tübingen. Vanaf 1969 doceerde hij aan de Universiteit van Regensburg, waar hij in 1976 ook vicepresident werd. Joseph Ratzinger bleef er tot het einde van zijn academische loopbaan. In 1972 richtte hij met bekende theologen als Hans Urs von Balthasar en Henri de Lubac het bekende katholieke tijdschrift ‘Communio’ op. 

Op 24 maart 1977 werd hij benoemd tot aartsbisschop van München en Freising. Minder dan een maand na zijn bisschopswijding, op 27 juni 1977, werd hij door paus Paulus VI kardinaal gecreëerd. Kardinaal Ratzinger leerde de latere paus Joannes Paulus II kennen tijdens het conclaaf na het overlijden van paus Paulus VI. De Poolse paus nodigde de Duitse aartsbisschop regelmatig voor gesprekken uit naar Rome. Volgens de pausbiograaf Georg Weigel wilde paus Joannes Paulus II hem aanvankelijk prefect maken van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs. Uiteindelijk werd Joseph Ratzinger in november 1981 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. De functie van ‘waakhond van het geloof’ leverde hem later de bijnaam ‘pantserkardinaal’ op. Als prefect leidde hij ook de internationale theologische commissie en maakte hij zich verdienstelijk als voorzitter van de pauselijke commissie voor de nieuwe catechismus van de Katholieke Kerk. Vanaf 1984 ontving hij verschillende eredoctoraten. In 1998 werd hij vicedeken en in 2002 deken van het kardinaalscollege. In die hoedanigheid organiseerde hij de uitvaart van paus Joannes Paulus en het aansluitende conclaaf, waarin hij onverwacht zelf tot paus werd verkozen.

Volgens sommige critici bleef paus Benedictus XVI steeds professor. Feit is dat hij ook na zijn pausverkiezing bleef publiceren. Meest opmerkelijk zijn z'n drie encyclieken: Deus caritas est (God is liefde, 2005), Spe salvi (In deze hoop zijn wij gered, 2007) en Caritas in veritate (Liefde in waarheid, 2009) en zijn intussen al twee delen tellende Jezus-biografie. Sinds zijn aantreden reisde Benedictus XVI de hele wereld af. Hij lijkt zich ook steeds vlotter tussen de massa te bewegen. Hij miste geen enkele editie van de Wereldjongerendagen en ook tijdens andere massamanifestaties zoals gezinscongressen of eucharistische congressen probeert hij aanwezig te zijn. 

Tijdens zijn pontificaat maakte paus Benedictus XVI ook een prioriteit van de dialoog met de orthodoxe zusterkerken en ruimer ook van de oecumenische en interreligieuze dialoog. Opmerkelijk was zijn aanwezigheid op de interreligieuze ontmoeting in Assisi, een ontmoeting waarover hij als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer eerder nochtans verschillende bezwaren had geuit. Als paus levert hij sterke inspanningen voor toenadering met Vietnam en China en hij blijft zich ondanks alle tegenslagen inzetten om het schisma met het Priesterbroederschap St.-Pius X, het belangrijkste schisma van de moderne kerkgeschiedenis, te overwinnen. 

Hoewel hij met zijn 85 een van de oudste pausen uit de geschiedenis is, lijkt een terugtreden als paus niet aan de orde. Intussen is wel duidelijk dat hij het aantal buitenlandse pastorale reizen de komende jaren noodgedwongen zal moeten beperken.

Iedereen kan de paus een gelukkige verjaardag wensen op volgend electronisch adres:

auguri.benedettoxvi@vatican.va 


De commentaren zijn gesloten.