14-04-12

Barmhartigheidszondag

GifSainte-FaustineKowalskaetJsusMis.gif


Hoe concurreer je met Pasen? Onmogelijk! Er is maar één Goede Week en de Verrijzenis is het bewijs en de hoop dat we na ons vallen en opstaan hier op aarde voor altijd mogen 'verrijzen'. Als Hij verrijst, dan zullen ook wij verrijzen!

Maar hoe zit het dan met die Zondag van Gods Barmhartigheid? Deze situeert zich een week later, op beloken pasen, overduidelijk na de climax?! Waarom dus daar nu al de aandacht op vestigen?

Op dit feest worden niet enkel je zonden vergeven - dat doet elke biecht al - maar wordt de loutering die we normaal na dit leven moeten ondergaan, weggenomen! Op Barmhartigheidszondag legt God de lat laag en vraagt Hij van ons enkel een volledig vertrouwen in zijn barmhartigheid!

Lees meer en volg deze link...

15 April 2012 !!
Feest van de Barmhartige Christus !!
In de H.Hart Basiliek van Koekelberg Brussel om 15 u

Plechtige Eucharistieviering in het Latijn en de drie landstalen Duits, Frans en Nederlands
gevolgd door een Heilig Lof met 
de Rozenkrans van de Goddellijke Barmhartigheid.

Biechtgelegenheid vanaf 13 u.

"Daar dit voor de 13de maal plaatsheeft, wordt dit feest onder de bijzondere bescherming geplaatst van Onze Lieve Vrouw van FATIMA."

Voor meer info volg deze link

 

De commentaren zijn gesloten.