13-04-12

André Haquin leidt Belgische afvaardiging op Eucharistisch Congres in Dublin

50th International Eucharistic Congress 2012.gifBRUSSEL (KerkNet) – André Haquin, priester van het bisdom Namen en secretaris-generaal van de Franstalige Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg, is de afgevaardigde voor de bisschoppenconferentie op het Internationaal Eucharistisch Congres, dat van 10 tot 17 juni a.s. plaatsvindt in Dublin


Het Internationaal Eucharistisch Congres wordt om de vier jaar georganiseerd. Het biedt de deelnemers de kans zich te verdiepen in een van de facetten van de eucharistie, het centrale sacrament van het christelijke leven en er hun geloofservaring te delen met medegelovigen uit de hele wereld. “Het Eucharistisch Congres in Dublin valt samen met de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaanse Concilie. Ik herinner er graag aan dat de Constitutie over de Liturgie het eerste document was dat door het concilie werd uitgevaardigd”, zegt André Haquin. “Een diepgaande reflectie en een pastorale en op het leven betrokken benadering maakten dat de liturgie er verschijnt als het hart van het kerkelijke leven. De liturgie van Vaticanum II liet onder meer de rijkdom herontdekken van de Bijbelse lezingen en eucharistische gebeden, het belang van de levende taal en de volkszang, maar ook van de sociale dimensie van de eucharistie en de noodzakelijke solidariteit met de medemens in nood. Kenmerkend voor het congres in Dublin zal ook het onthaal zijn van christenen die niet tot de ‘Catholica’ behoren, speciaal op 11 juni. De Kerken van het Oosten en van de Reformatie zullen er vertegenwoordigd zijn en ook broeder Alois, de prior van Taizé, is een van de deelnemers.”

Kennismaking

André Haquin dringt erop aan dat wie wil deelnemen aan het Eucharistisch Congres en of aan het theologische symposium over het hetzelfde onderwerp dat eraan voorafgaat (van 6 tot 8 juni) zich zo snel mogelijk inschrijft. Hij nodigt alle Belgische deelnemers uit vooraf met elkaar kennis te maken op een ontmoeting op donderdag 10 mei 2012 om 15 uur in het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 in 1040 Brussel.

Meer info: André Haquin, Rue de la Fontaine 4 in 5570 Beauraing, E andre.haquin@skynet.be 

Voor meer informatie over het congres en inschrijving: klik op onderstaande link:

Naar de website van het Internationaal Eucharistisch Congres

De commentaren zijn gesloten.