09-04-12

Bisschop van Hongkong hoopvol over toekomst Kerk in China

John Tong Hon.jpegBRUSSEL (KerkNet/Eglise d’Asie) – Kardinaal John Tong Hon, die kardinaal Joseph Zen Ze-kiun op 15 april 2009 opvolgde als bisschop van Hongkong, zegt in een gesprek met ‘Eglise d’Asie’ dat de situatie van de roomsgetrouwe katholieke Kerk in China gespannen blijft. 


“Ik kan de huidige situatie van de Kerk in China in drie woorden beschrijven. Het eerste is fantastisch, omdat de katholieke Kerk in China de laatste decennia is blijven groeien ondanks alle druk en beperkingen. In 1949 waren er drie miljoen katholieken in China, vandaag ca. 12 miljoen. De Kerk telt 3.500 priesters en 5.000 religieuzen. Twee derde behoort tot de door de overheid gecontroleerde patriottische Kerk. Van de 1.400 seminaristen studeren er 1.000 aan de seminaries die door de staat worden gesubsidieerd. Het tweede woord is ‘moeilijk’, omdat de Chinese overheid via de Patriottische Vereniging het kerkelijke leven probeert te controleren. Het derde woord is ‘onmogelijk’. Toch vormt niet zozeer de overheidscontrole een bedreiging voor de Kerk, want die kan zelfs de eenheid en vitaliteit van de Kerk versterken. Daarom blijven wij hoop hebben voor de toekomst.” 

Kardinaal John Tong Hon: “Ik verkies de weg van gematigdheid. Wij verkiezen geduld en openheid voor een dialoog met iedereen. Zonder dialoog kan er geen oplossing worden gevonden. Maar tegelijk moeten wij ervoor zorgen dat wij onze principes niet opofferen. Dat impliceert dat wij geen bisschopswijdingen kunnen aanvaarden, zonder toestemming van de paus. Onze toewijding aan de paus is groot. Het staat vast dat de gelovigen van de paus houden. Maar zij worden sterk beproefd, omdat zij geen normale relatie kunnen hebben met de Heilige Vader. Daardoor is hun liefde nog groter.”

De commentaren zijn gesloten.