06-04-12

Gezin centraal in kruisweg Goede Vrijdag

goede vrijdag, kruisweg, colosseum, rome, gezin, paus, benedictus xvi, milaan, congres, danilo zanzucchi, annamaria zanzucchi, focolare, chiara lubich, joannes paul ii, pauselijke raad voor het gezin, samenleving, familiaris consortioROME (KerkNet/RadVat) – Tijdens de traditionele Kruisweg op Goede Vrijdag in het Colosseum in Rome staat dit jaar het gezin centraal. Daarmee wordt geanticipeerd op het gezinscongres dat in de zomer in de Italiaanse stad Milaan plaatsheeft. Paus Benedictus XVI sprak voor deze kruisweg persoonlijk Danilo en Annamaria Zanzucchi aan, een Italiaans koppel van de Focolarebeweging dat tot de trouwste medewerkers van de overleden stichtster van de Focolarebeweging Chiara Lubich behoorde. In hun kruisweg krijgen het gezin en het huwelijk, naast het lijden van Christus, de centrale plaats.


Annamaria Zanzucchi: “Wij waren bijzonder verbaasd toen de paus ons aansprak en ik moet bekennen dat wij ook wat bang waren. Het leek ons een bijzonder moeilijke opdracht om het lijden van Jezus onder woorden te brengen. Tegelijk zijn wij de paus uitzonderlijk dankbaar omdat hij aandacht vraagt voor het gezin.” Danilo vult aan: “Gezinnen worden zich steeds beter ervan bewust dat zij Kerk zijn en een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving, denken wij alleen al aan de opvoeding van de kinderen.”

Danilo Zanzucchi: “De katholieke Kerk heeft al meermaals de aandacht gevestigd op het gezin. Paus Joannes Paulus II richtte een Pauselijke Raad voor het Gezin op. Hij riep ook gezinnen uit de hele wereld naar Rome om na te denken over het gezin en wat daarrond moet gebeuren. Joannes Paulus II heeft er steeds naar gestreefd om het gezin in de Kerk en in de samenleving te bevorderen. Hij riep zelfs een synode over het gezin samen. Het resultaat daarvan was zijn bekende encycliek ‘Familiaris Consortio’, die nog steeds als een handvest voor de gezinnen en een bron van inspiratie voor gezinsbewegingen wordt beschouwd. Nu toont paus Benedictus XVI dat ook hij geïnteresseerd is in de inzet van gezinnen en dat hij de inspanningen van zijn voorganger voor de gezinnen wil voortzetten.”

De commentaren zijn gesloten.