31-03-12

'Wereljongerendagen betekenen nieuwe lente voor de Kerk'

wjd.jpegBRUSSEL (KerkNet/SDIR) – Te midden van de crisis in Spanje, en meer in het algemeen in Europa, betekenden de Wereldjongerendagen van Madrid ‘een nieuwe lente’, niet alleen voor de Kerk, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat zegt kardinaal Antonio Maria Rouco Varela, de aartsbisschop van Madrid, naar aanleiding van de Wereldjongerendag, die wereldwijd op Palmzondag wordt gevierd. 


De kardinaal is tevreden over het resultaat van de Wereldjongerendagen, die hoop bieden voor de toekomst van de katholieke Kerk. “Hierdoor kon de Kerk in het hart ontwaken van jongeren, die nog veel meer dan anderen getroffen zijn door het feit dat de Kerk in de media zo negatief wordt voorgesteld.” Volgens de kardinaal hebben de Wereldjongerendagen jongeren aangespoord om sterker voor hun geloof uit te komen. “Wij weten hoe moeilijk dat vandaag ligt in Europa. Maar er kan geen evangelisatie plaatshebben, indien de verkondigers bang zijn om te getuigen van hun geloof en dat te verkondigen.”

De commentaren zijn gesloten.