28-03-12

Pierre François is nieuwe geestelijke raadgever van Europascouts

BRUSSEL (KerkNet/IPID) - De bisschoppen van België hebben priester Pierre François benoemd tot nationaal geestelijk raadgever van de Europascouts – België en dit voor een periode van drie jaar. Hij volgt in die functie Broeder Gonzague de Longcamp, van de Gemeenschap van de Broeders van Sint-Jan, op die aan het einde van zijn mandaat was gekomen.


Pierre François werd geboren in Hasselt op 11 mei 1957 en is priester van de Prelatuur van het H. Kruis en Opus Dei. In zijn jeugd was hij lid van de scouts: eerst welp bij het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (VVKS) en later verkenner bij de Fédération des Scouts Catholiques (FSC). Daarna was hij aalmoezenier van katholieke Nederlandstalige en Franstalige Scouts. In 1992 kwam hij in contact met de Europascouts en bleef er sindsdien actief in verschillende plaatselijke groepen en in bepaalde nationale takploegen.

Pierre François behaalde het diploma van Burgerlijk Ingenieur in Toegepaste Wiskunde aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Hij werkte tot aan zijn priesterwijding op 12 juni 1983 als informaticus. Na een doctoraat in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Navarra (Spanje) over Christologie, specialiseerde hij zich in liturgie. Sinds 1985 is hij pastoraal actief tussen studenten in Leuven en Amsterdam, en als aalmoezenier in professionele middens, vooral in Antwerpen.

De commentaren zijn gesloten.