28-03-12

Pauselijke nuntius maakt positieve balans op van pausbezoek in Cuba

paus.cuba.jpegROME (KerkNet/RadVat) – Hoewel het belang van het bezoek van paus Benedictus XVI aan Cuba niet te vergelijken valt met de betekenis van het historische Cubabezoek van paus Joannes Paulus II, maakt aartsbisschop Bruno Musaró, de pauselijke nuntius in Cuba,toch een bijzonder positieve balans op. Vooral tijdens de eucharistieviering in Santiago de Cuba en het bezoek van de paus aan Cobre werd duidelijk hoe levendig de Mariaverering is bij gewone Cubaanse gelovigen. Volgens de nuntius drukt dit pausbezoek een sterke stempel op het Cubaanse volk. Hij herinnert ook aan de onuitwisbare indruk die het bezoek van paus Joannes Paulus II in 1998 heeft nagelaten. “Dat bezoek heeft gezorgd voor een toenadering tussen Kerk en staat en het gaf de Cubaanse bisdommen een nieuw leven.” 


Cuba werd een jaar na de revolutie van Fidel Castro uitgeroepen tot atheïstisch land. Maar die verwijzing in de Cubaanse grondwet werd in 1997, een jaar voor het historische pausbezoek, geschrapt. Volgens de nuntius kan Cuba niet langer als atheïstisch land worden bestempeld. De nuntius is ervan overtuigd dat dit bezoek van paus Benedictus XVI een belangrijke impuls geeft aan de nieuwe evangelisatie in Cuba en heel Latijns-Amerika. “De Mariaverering van de Cubanen moet de motor worden van de nieuwe evangelisering van het land. De Cubaanse bisschoppen bereiden daarover momenteel een document voor.”

paus, benedictus xvi, cuba, revolutie, fidel castro, atheisme, nieuwe evangelisatie, latijns-amerika, bisschoppen, pausbezoek, nuntius, joannes paulus ii, eucharistie, santiago de cuba, cobre, maria, mariaverering,

Heet van de naald

Het volk is toegestroomd voor de Eucharistie in Havana


De commentaren zijn gesloten.