23-03-12

Brusselse bisschop Jean Kockerols verkozen tot vice-voorzitter COMECE

kockerols.jpegBRUSSEL (KerkNet/IPID) – De bisschoppen van België feliciteren hun collega mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en vicaris-generaal van het vicariaat Brussel, met zijn verkiezing tot vicepresident van de COMECE, de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Mgr. Kockerols vertegenwoordigt de bisschoppenconferentie van België in de COMECE sinds maart 2011, als opvolger van mgr. Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge.


Op hun plenaire vergadering in Brussel hebben de bisschoppen-leden van de COMECE een nieuwe voorzitter en vier nieuwe vicevoorzitters verkozen. De nieuwe voorzitter is de 59-jarige Duitse kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München en Freising. Hij was vicevoorzitter van de COMECE sinds 2009 en volgt mgr. Adriaan van Luyn, bisschop emeritus van Rotterdam, op die de commissie sinds 2006 voorzat. De vier vicepresidenten zijn, naast mgr. Jean Kockerols, mgr. Gianni Ambrosio (bisschop van Piacenza-Bobbio, Italië), mgr. Virgil Bercea (bisschop van Oradea Mare, Roemenië) en mgr. Piotr Jarecki (hulpbisschop van Warschau, Polen), die al sinds 2009 vicevoorzitter was. 

COMECE staat letterlijk voor 'Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis'. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie werd opgericht op 3 maart 1980 met als missie "in een geest van collegialiteit tot een grotere eenheid en nauwere samenwerking te komen in de bisschoppenconferenties onderling en met de Heilige Stoel in pastorale vraagstukken, die de Europese Unie aangaan". Ze wil door informatie, studie en contacten de spirituele waarden in Europa bevorderen. De commissie bestaat uit bisschoppen-vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie met een bisschoppenconferentie. Dat zijn er vandaag 26. De bisschoppenconferenties van Kroatië en Zwitserland sturen een bisschop-vertegenwoordiger naar de plenaire vergaderingen in de hoedanigheid van waarnemer.

De commentaren zijn gesloten.